Bùi Giáp Hà

Khoá học: 1

  5

Học viên: 9

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

- Năm 2010 đến 2012 : Trợ lý phiên dịch tại Xưởng Gỗ Hưng Phúc Đài Loan.
- Năm 2012 đến 2015 làm Trợ lý Phó Tổng giám đốc tại Công Ty TNHH securenman as.
- Năm 2015 đến năm 2019 : Trợ Lý Tổng giám đốc Công Ty TNHH Cửu Long Chánh Dương ( trực thuộc Tập đoàn giấy Cửu Long Trung Quốc, hiện đang là Tập Đoán giấy có vốn cá nhân trên 75% lớn nhất thế giới).
Tổng số học viên đã đào tạo : 80 người.