Hà Thiện Phú

Khoá học: 3

  3

Học viên: 232

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Kiến trúc sư Hà Thiện Phú là giảng viên, người sáng lập "Trung tâm đồ họa HTP"

Trưởng phòng cảnh quan tập đoàn CEO GROUP