Hứa Anh Chức

Khoá học: 1

Học viên: 36

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Kỹ sư Chuyên Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.
2 năm kinh nghiệm làm phim hoạt hình 2D, đã mở nhiều lớp đào tạo online.
Nhiều học viên đã thực hành và thành thạo cách làm phim hoạt hình đơn giản qua các khóa học của anh.