Huong Elena

Khoá học: 3

  5

Học viên: 4288

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Bằng cấp: Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Công việc:

- Phiên dịch viên, giáo viên tiếng Anh tại trung tâm Tiếng Anh American School, trung tâm Tiếng Anh ETC.

- Là biên dịch viên sách cho nhà văn và giáo viên người Mỹ Mr. David Devin và các công ty khác.

Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh cho các học sinh, sinh viên, nhân viên trong các công ty và đã giúp cho hàng nghìn em học sinh, sinh viên và người đi làm giao tiếp tiếng Anh tốt.