Lương Hà Phong

Khoá học: 1

  5

Học viên: 9

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

- 5 năm kinh nghiệm Marketing online.
- Đã giảng dạy hàng nghìn học viên thiết kế website và chạy quảng cáo google ads.
- Founder trung tâm Matterads đào tạo quảng cáo Google Ads.