Lương Ngọc Sơn

Khoá học: 1

Học viên: 13

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

- Giảng viên Đào tạo thực chiến Nghề nhân sự chuyên nghiệp & Tư vấn xây dựng Hệ thống Quy trình Nhân sự cho hơn 200 Doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Headhunting, Tuyển dụng thành công trên 30,000 Nhân sự các cấp độ, đặc biệt các vị trí Key Person cho các Doanh nghiệp trong gần 10 năm vừa qua.
- Giám đốc Nhân sự - Headhunter Manager Mạng Tuyển dụng việc làm Job Now.
- Cố vấn chuyên môn Nhân sự Đề án Hồ sơ công nghệ: Hệ thống Tuyển dụng thông minh trình Vụ Đánh giá, Thẩm định và giám định công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ.
- Phụ trách Tuyển dụng Toàn quốc - Tập đoàn Đầu tư Dược phẩm Việt Nam.
- Giảng viên chương trình Nhân sự tại EduNow.
- Giảng viên chương trình Nghề Nhân sự chuyên nghiệp của MSB Training.