Lường Văn Nam

Khoá học: 3

  5

Học viên: 2126

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Marketing Manager at iViet
Từng làm Leader tại Trường Anh Ngữ Quốc Tế Ecorp
Đạt danh hiệu nhà lãnh đạo xuất sắc tại Ecorp năm 2016
Số lượng học viên từng đào tạo hơn 2000 học viên offline và online