Nghiêm Quang Duy

Khoá học: 1

Học viên: 3

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và tư vấn đầu tư, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ với hơn 10 năm kinh nghiệm trên các thị trường Forex cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.