5

Học viên: 107

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Đã trải qua 10.000h làm việc trong lĩnh vực huấn luyện về Phương pháp học tập siêu tốc. Anh huấn luyện  5000 người tiếp thu những phương pháp học tập hiệu quả thông qua
các khóa học như:
- Trí nhớ siêu đẳng
- Đọc sách siêu tốc
- Ghi chép hiệu quả với Mindmap
Về môn đọc sách siêu tốc
Hiện nay anh đã đọc sách với tốc độ hơn 1000 từ/phút mà hoàn toàn hiểu nội dung cuốn sách
Không những vậy, anh còn tạo ra 1 quy trình đọc để  giúp cho tất cả học viên  của anh có thể đọc với tốc độ 1000 từ/ phút sau 1 ngày học tập