5

Học viên: 46

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Kẽm Vui Vẻ - Introducing Broker - Trader - Người truyền cảm hứng cho Trader
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong giao dịch thực chiến
Giải 3 cuộc thi Trader Forum vangsaigon.com tổ chức năm 2010
Giải khuyến khích cuộc thi Axitrader Forum Vangsaigon.com tổ chức năm 2017
Có hơn 4 năm chia sẽ cho cộng đồng
Quản lý Group hơn 1000 thành viên cùng thực chiến