Nguyễn Thành Trung

Khoá học: 2

  5

Học viên: 65

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).
Đại sứ giáo viên của Microsoft (Microsoft Teacher Ambassador)
Microsoft Innovative Educator Expert - Master Trainer
Đã từng giảng dạy cho nhiều công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài