Nguyễn Văn Hiệp

Khoá học: 3

  5

Học viên: 656

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Đã có kinh nghiệm hơn 3 năm làm MMO: dropshipping và FBA
Là một admin của cộng đồng dropship nổi tiếng hơn 10K thành viên
Có kinh nghiệm giảng dạy online và offline hơn 1 năm và anh đã đào tạo cho rất nhiều thành viên thành công với lĩnh vực này