Phạm Ngọc Minh

Khoá học: 2

  5

Học viên: 11

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Giảng viên Phạm Ngọc Minh
- Thạc sĩ – Kỹ sư xây dựng.
- Giảng viên khoa Xây dựng - Đại học Vinh
- Tốt nghiệp ngànnh xây dựng tại Liên Bang Nga
- Có 6 năm kinh nghiệm làm việc với Revit.