Phạm Thuần

Khoá học: 1

  5

Học viên: 283

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Top Rated Seller Ebay - Người Bán Hàng Xuất Sắc
Kinh nghiệm support kiếm tiền Dropshipping trên eBay cho hơn 300 học viên >> nhận được rất nhiều phản hồi tốt về sự tâm huyết, nhiệt tình và kiến thức sâu.
Giáo viên Tiếng Anh - dày dặn kinh nghiệm làm việc trên thị trường quốc tế eBay và Paypal.