Phan Thị Anh Thư

Khoá học: 2

  5

Học viên: 11475

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt
Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang
5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế đồ uống