Trần Dũng

Khoá học: 1

  5

Học viên: 83

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Kinh nghiệm 12 năm kinh doanh trên Ebay và Amazon, Mỹ

Tổ chức nhiều lớp Online trên Facebook nhóm kín với nhiều thành viên tham dự

Có tài khoản Ebay, Mỹ: được Ebay Mỹ cho list lượng hàng hóa mỗi tháng 2 billion dollars

X