4

Học viên: 34

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Cử nhân Toán Tin trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Lập trình viên game, ứng dụng cho điện thoại với 4 năm kinh nghiệm thực tế.