Vũ Đinh Hùng

Khoá học: 1

  4

Học viên: 42

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Giảng viên tại FPT Arena Hà Nội (2009 - nay)
Giám đốc tại Sync Production (2010 - nay)
Đạo diễn của nhiều dự án video quảng cáo lớn nhỏ, đồ họa trình diễn, motion graphics, phim ngắn, music video
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu kỳ và đồ họa động