Vũ Nga

Khoá học: 1

  5

Học viên: 70

Là giảng viên của

UNICA

Giới thiệu

Giảng viên Vũ Nga (Nga Mona) hiện đang là giảng viên dạy Nail, cô có hơn 5 năm đào tạo Nail
Cô đã đào tạo hơn 500 học viên thành nghề ở Việt Nam và nước ngoài