Mountains

102 Khóa học giảm giá

Cập nhật lần cuối: 8 giờ trước

Theo nhà cung cấp

Theo trình độ

Theo thời lượng

Theo đánh giá

-

Tất cả giá đều tính bằng VNĐ

Authentication và Authorization nâng cao -50%
Authentication và Authorization nâng cao

Lê Tiến Thành

1.200.000 đ 600.000 đTEDU

Blockchain – Nền tảng tỷ đô -50%
Blockchain – Nền tảng tỷ đô

Cris D. Tran

1.000.000 đ 500.000 đEWIKI

Content Marketing A-Z - Bí quyết triển khai và sáng tạo content đa kênh -47%
ETHEREUM – Kiến thức cơ bản & Ứng dụng thực tiễn -50%
Kiểm soát tiểu đường bằng phương pháp BIMEMO -50%
Kiểm soát tiểu đường bằng phương pháp BIMEMO

Nguyễn Thị Hồng Hà

1.000.000 đ 500.000 đEWIKI

Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer -50%
Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer

Bạch Ngọc Toàn

700.000 đ 350.000 đTEDU

Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn -50%
Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn

Nguyễn Hoàng Tùng

1.000.000 đ 500.000 đTEDU

Làm dự án với ReactJS + Redux và TypeScript -50%
Làm dự án với ReactJS + Redux và TypeScript

Bạch Ngọc Toàn

1.200.000 đ 600.000 đTEDU

Powerpoint chinh phục Lòng người -30%
Powerpoint chinh phục Lòng người

Nguyễn Thành Giáp

500.000 đ 350.000 đKYNA

Private Livestream - 1 giờ training Định hướng về CPO -20%
Private Livestream - 1 giờ training Định hướng về CPO

Lê Trung Kiên

125.000 đ 100.000 đKTCITY

Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án -50%
Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án

Bạch Ngọc Toàn

1.500.000 đ 750.000 đTEDU

Tình dục trước và trong hôn nhân -40%
Tình dục trước và trong hôn nhân

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

499.000 đ 299.000 đEWIKI

Thành thạo Excel trong 3 giờ -40%
Thành thạo Excel trong 3 giờ

Phan Quang Đính

499.000 đ 299.000 đEWIKI

Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM -50%
Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM

Bạch Ngọc Toàn

800.000 đ 400.000 đTEDU

Triển khai CI/CD với Azure DevOps -50%
Triển khai CI/CD với Azure DevOps

Phạm Quang Anh Kiệt

1.500.000 đ 750.000 đTEDU

Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao -50%
Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao

Bạch Ngọc Toàn

600.000 đ 300.000 đTEDU

Viết quảng cáo - nghệ thuật của tư duy và ngôn từ --698%
Viết quảng cáo - nghệ thuật của tư duy và ngôn từ

Phùng Thái Học

119.000 đ 950.000 đKTCITY

Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript -50%
Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript

Bạch Ngọc Toàn

1.400.000 đ 700.000 đTEDU

Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring MVC, Hibernate và MySQL -50%
Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring MVC, Hibernate và MySQL

Nguyễn Việt Hùng

1.600.000 đ 800.000 đTEDU

Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core -50%
Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core

Bạch Ngọc Toàn

1.600.000 đ 800.000 đTEDU

Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular -50%
Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular

Bạch Ngọc Toàn

1.800.000 đ 900.000 đTEDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5