30 days for 800 TOEIC Listening

Khoá học 30 days for 800 TOEIC Listening

AlphaBooks

AlphaBooks

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

799.000 đ479.400 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

Khóa học TOEIC Listening 800 gồm 104 bài, bao gồm các bài thường xuyên xuất hiện trong các bài thi và các đề luyện nghe giúp bạn ôn tập dễ dàng. Khóa học cũng đưa ra các kiến thức xuất hiện trong bài thi TOEIC để người học có những kiến thức tổng quát và tập trung hơn.

Hãy cũng tham gia khóa học tại Unica.vn để nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Listening.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tranh một nhân vật P1

 • Bài 2: Tranh một nhân vật P2

 • Bài 3: Tranh một nhân vật P3

 • Bài 4: Tranh nhiều nhân vật P1

 • Bài 5: Tranh nhiều nhân vật P2

 • Bài 6: Tranh nhiều nhân vật P3

 • Bài 7: Tranh +cảnh vật P1

 • Bài 8: Tranh +cảnh vật P2

 • Bài 9: Tranh +cảnh vật P3

 • Bài 10: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P1

 • Bài 11: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P2

 • Bài 12: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P3

 • Bài 13: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P1

 • Bài 14: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P2

 • Bài 15: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P3

 • Bài 16: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P1

 • Bài 17: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P2

 • Bài 18: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P3

 • Bài 19: Yes/No Question P1

 • Bài 20: Yes/No Question P2

 • Bài 21: Yes/No Question P3

 • Bài 22: Selection and Tag Question P1

 • Bài 23: Selection and Tag Question P2

 • Bài 24: Selection and Tag Question P3

 • Bài 25: Câu trần thuật/câu gợi ý P1

 • Bài 26: Câu trần thuật/câu gợi ý P2

 • Bài 27: Câu trần thuật/câu gợi ý P3

 • Bài 28: Full Test P1

 • Bài 29: Full Test P2

 • Bài 30: Full Test P3

 • Bài 31: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P1

 • Bài 32: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P2

 • Bài 33: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P3

 • Bài 34: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P4

 • Bài 35: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P5

 • Bài 36: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P1

 • Bài 37: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P2

 • Bài 38: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P3

 • Bài 39: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P4

 • Bài 40: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P5

 • Bài 41: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P1

 • Bài 42: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P2

 • Bài 43: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P3

 • Bài 44: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P4

 • Bài 45: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P5

 • Bài 46: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P1

 • Bài 47: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P2

 • Bài 48: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P3

 • Bài 49: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P4

 • Bài 50: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P5

 • Bài 51: Full Test P1

 • Bài 52: Full Test P2

 • Bài 53: Full Test P3

 • Bài 54: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P1

 • Bài 55: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P2

 • Bài 56: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P3

 • Bài 57: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P4

 • Bài 58: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P5

 • Bài 59: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P1

 • Bài 60: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P2

 • Bài 61: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P3

 • Bài 62: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P4

 • Bài 63: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P5

 • Bài 64: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P1

 • Bài 65: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P2

 • Bài 66: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P3

 • Bài 67: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P4

 • Bài 68: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P5

 • Bài 69: Phân loại dạng văn bản P1

 • Bài 70: Phân loại dạng văn bản P2

 • Bài 71: Phân loại dạng văn bản P3

 • Bài 72: Phân loại dạng văn bản P4

 • Bài 73: Phân loại dạng văn bản P5

 • Bài 74: Phân loại dạng văn bản P6

 • Bài 75: Phân loại dạng văn bản P7

 • Bài 76: Phân loại dạng văn bản P8

 • Bài 77: Phân loại dạng văn bản P9

 • Bài 78: Phân loại dạng văn bản P10

 • Bài 79: Phân loại dạng văn bản P11

 • Bài 80: Phân loại dạng văn bản P12

 • Bài 81: Phân loại dạng văn bản P13

 • Bài 82: Phân loại dạng văn bản P14

 • Bài 83: Full Test P1

 • Bài 84: Full Test P2

 • Bài 85: Full Test P3

 • Bài 86: Practice Test Part 1

 • Bài 87: Practice Test Part 1

 • Bài 88: Practice Test - Part 2

 • Bài 89: Practice Test - Part 2

 • Bài 90: Practice Test - Part 2

 • Bài 91: Practice Test - Part 2

 • Bài 92: Practice Test - Part 3

 • Bài 93: Practice Test - Part 3

 • Bài 94: Practice Test - Part 3

 • Bài 95: Practice Test - Part 3

 • Bài 96: Practice Test - Part 3

 • Bài 97: Practice Test - Part 3

 • Bài 98: Practice Test - Part 4

 • Bài 99: Practice Test - Part 4

 • Bài 100: Practice Test - Part 4

 • Bài 101: Practice Test - Part 4

 • Bài 102: Practice Test - Part 4

 • Bài 103: Practice Test - Part 4

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 195000 đ
Giá cao nhất: 799000 đ
Được cập nhật: 10 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 103
 • Thời lượng 16h 33'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán