ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

Khoá học ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

15 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

399.000 đ399.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

 • Hiểu về tổ chức doanh nghiệp.
 • Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô.
 • Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.
 • Xác định vai trò của kế toán.
 • Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Hiểu về tổ chức doanh nghiệp.
 • Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô.
 • Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.
 • Xác định vai trò của kế toán.
 • Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.

Nội dung khóa học

 • 1. Business organisations and their stakeholders - Tổ chức doanh nghiệp và các bên liên quan

 • 2. The business environment - Môi trường kinh doanh

 • 3. The macro-economic environment - Môi trường vĩ mô

 • 4. Micro-economic factors - Các yếu tố vi mô

 • 5. Section A MTQs - Câu hỏi tổng hợp phần A

 • 6. Business organisation, structure and strategy - Tổ chức doanh nghiệp, cơ cấu và chiến lược kinh doanh

 • 7. Organisational culture and committees - Văn hóa doanh nghiệp và các hội đồng

 • 8. Corporate governance and social responsibility - Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

 • 9. Section B MTQs - Câu hỏi tổng hợp phần B

 • 10. The role of accounting - Vai trò của kế toán

 • 11. Control, security and audit - Kiểm soát, an ninh và kiểm toán

 • 12. Identifying and preventing fraud - Nhận diện và ngăn ngừa rủi ro

 • 13. Section C MTQs - Câu hỏi tổng hợp phần C

 • 14. Leading and managing people - Lãnh đạo và quản trị con người

 • 15. Recruitment and selection - Tuyển dụng và tuyển chọn

 • 16. Diversity and equal opportunities - Đa dạng hóa và cân bằng cơ hội

 • 17. Individuals, groups and teams - Cá nhân, nhóm và đội ngũ

 • 18. Motivating individuals and groups - Thúc đẩy cá nhân và đội ngũ

 • 19. Training and development - Đào tạo và phát triển

 • 20. Performance appraisal - Đánh giá hiệu quả

 • 21. Section D MTQs - Câu hỏi tổng hợp phần D

 • 22. Personal effectiveness and communication - Hiệu quả cá nhân và giao tiếp

 • 23. Section E MTQs - Câu hỏi tổng hợp phần E

 • 24. Ethical considerations - Các vấn đề đạo đức

 • 25. Section F MTQs - Câu hỏi tổng hợp phần F

 • Đánh giá và góp ý khóa học

 • Các khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 399000 đ
Giá cao nhất: 399000 đ
Được cập nhật: 10 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 27
 • Thời lượng 6h 0'
 • Học viên 15
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán