ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

Khoá học ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

3 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

2.300.000 đ2.300.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

 • Khóa học Online về ACCA F3 – Financial Accounting đầu tiên tại Kyna.
 • Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.
 • Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn ACCA F3/FFA với các case study thực tế.
 • Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Khóa học Online về ACCA F3 – Financial Accounting đầu tiên tại Kyna.
 • Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.
 • Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn ACCA F3/FFA với các case study thực tế.
 • Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Session 1 Introduction to Accounting

 • Bài 2: Session 2 The regulatory framework

 • Bài 3: Session 1+2_Exercise

 • Bài 4: Session 3 Qualititative Characteristic of Information

 • Bài 5: Session 3_Conceptual framework cont

 • Bài 6: Session 3_Exercise

 • Bài 7: Session 4 Source book of prime entry

 • Bài 8: Session 5 Ledger accounts and double entry

 • Bài 9: Session 4+5_Exercise

 • Bài 10: Session 6 From trial balance to FS

 • Bài 11: Session 7 Inventory Part 1

 • Bài 12: Session 7 Inventory Part 2

 • Bài 13: Session 7 Inventory Part 3

 • Bài 14: Session 7 Inventory - Practice

 • Bài 15: Session 7_Exercise

 • Bài 16: Session 8 Tangible NCA Part 1

 • Bài 17: Session 8 Tangible NCA Part 2

 • Bài 18: Session 8 Tangible NCA Part 3

 • Bài 19: Session 8_Exercise

 • Bài 20: Session 9 Intangible Noncurrent Assets

 • Bài 21: Session 9 Tangible Non current Assets QA4

 • Bài 22: Session 9_Exercise

 • Bài 23: Session 10 Accruals and Prepayments

 • Bài 24: Session 10 Accruals and Prepayments - QA5

 • Bài 25: Session 10_Exercise

 • Bài 26: Session 11 Provisions and Contigencies

 • Bài 27: Session 11 Provision - QA7

 • Bài 28: Session 11_Exercise

 • Bài 29: Session 12 Irrecoverable Debts

 • Bài 30: Session 12 Irrecoverable Debt - QA6

 • Bài 31: Session 12_Exercise

 • Bài 32: Session 13 Sales Tax

 • Bài 33: Session 13_Exercise

 • Bài 34: Session 14 Control Accounts

 • Bài 35: Session 14_Exercise

 • Bài 36: Session 15 Bank Reconciliations

 • Bài 37: Session 15 Bank Reconciliation - QA9

 • Bài 38: Session 15_Exercise

 • Bài 39: Session 16 Correction of Errors

 • Bài 40: Session 16_Exercise

 • Bài 41: Session 17 Incomplete Records

 • Bài 42: Session 17_Exercise

 • Bài 43: Session 18 Prepare FS for Sole Trader

 • Bài 44: Session 18_Exercise (Part 1)

 • Bài 45: Session 18_Exercise (Part 2)

 • Bài 46: Session 19 Preparation of FS

 • Bài 47: Session 19_Exercise (Part 1)

 • Bài 48: Session 19_Exercise (Part 2)

 • Bài 49: Session 20 Preparation of FS Part 1

 • Bài 50: Session 20 Preparation of FS Part 2

 • Bài 51: Session 20_Exercise

 • Bài 52: Session 21 Events after reporting period

 • Bài 53: Session 21_Exercise

 • Bài 54: Session 22 Statement of CF

 • Bài 55: Session 23 Introduction to consolidation Cont

 • Bài 56: Session 24 Consolidated SFP

 • Bài 57: Session 25 Consolidated SPL

 • Bài 58: Session 25_Exercise (Part 1)

 • Bài 59: Session 25_Exercise (Part 2)

 • Bài 60: Session 26 Interpretation of FS

 • Bài 61: Session 26_Exercise

 • Bài 62: Question analysis Chapter 1 to 3

 • Bài 63: Question analysis Chapter 4 to 6 QA2

 • Đánh giá khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 2300000 đ
Giá cao nhất: 2300000 đ
Được cập nhật: 19 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 65
 • Thời lượng 15h 0'
 • Học viên 3
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán