ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

Khoá học ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

2 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

2.300.000 đ2.300.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

 • Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna.
 • Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.
 • Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn ACCA F2/FMA với các case study thực tế.
 • Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna.
 • Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.
 • Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn ACCA F2/FMA với các case study thực tế.
 • Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

Nội dung khóa học

 • F2.1.1 ACCA F2 Introduction

 • F2.1.2 Session 1 Accounting for management

 • F2.1.3 Session 2 Source of data

 • F2.1.4 Session 3 Cost classification

 • F2.1.5 Session 3.1 Cost Behaviour

 • F2.1.6 Session 1 Accounting for Management

 • F2.1.7 Session 2 Sources of data

 • F2.1.8 Accounting for management_Exercise

 • F2.1.9 Cost classification_Exercise

 • F2.1.10 Cost Behaviour_Exercise

 • F2.2.1 Session 4 Present Information

 • F2.2.2 Session 5 Material

 • F2.2.3 Session 6 - Labour cost

 • F2.2.4 Labor cost practice

 • F2.2.5 Session 5 Presenting Information

 • F2.2.6 Session 6.1 Accounting for Materials

 • F2.2.7 Session 6.2 Inventory Valuation

 • F2.2.8 Session 7.1 Accounting for Labour

 • F2.2.9 Session 7.2 Accounting for Labour

 • F2.2.10 Present Information_Exercise

 • F2.2.12 Accounting for Labour_Exercise

 • F2.2.11 Accounting for Materials_Exercise

 • F2.3.1 Session 7 Overhead

 • F2.3.4 Session 10 Process costing

 • F2.3.3 Session 9 Job costing

 • F2.3.2 Session 8 Absorption and Marginal costing

 • F2.3.5 Session 8.1 Accounting for Overhead

 • F2.3.6 Session 8.2 Accounting for Overhead

 • F2.3.7 Session 9.1 AB and Marginal Costing

 • F2.3.8 Session 9.2 AB and Marginal Costing

 • F2.3.9 Sesion 10.1 Job, Batch and Services Costing

 • F2.3.10 Session 10.2 Job and Batch Costing

 • F2.3.11 Session 11.1 Process Costing WIP

 • F2.3.12 Session 11.2 Process Costing

 • F2.3.13 Session 11.3 Process Costing Losses

 • F2.3.14 Session 12 Joint Product and By Product

 • F2.3.15 Session 13.1 Activity Based Costing

 • F2.3.16 Session 13.2 Total Quality Management

 • F2.3.17 Accounting for Overhead_Exercise

 • F2.3.18 AB and Marginal Costing_Exercise

 • F2.3.19 Job Batch and Services Costing_Exercise

 • F2.3.20 Process Costing_Exercise

 • F2.3.21 Process Costing, Joint Product and By Product_Exercise

 • F2.3.22 Alternative Costing Principle_Exercise

 • F2.4.1 Session 12 Budgeting (1)

 • F2.4.2 Session 12 Budgeting (2)

 • F2.4.3 Session 13 Budget preparation (1)

 • F2.4.4 Session 13 Budget preparation example (2)

 • F2.4.5 Session 13 Cash budget preparation (3)

 • F2.4.6 Session 15.1 Budgeting

 • F2.4.7 Session 15.2 Budgeting

 • F2.4.8 Session 16 Budgetary Process

 • F2.4.9 Session 17 Making Budget Works

 • F2.4.10 Session 14 Forcasting Home Study

 • F2.4.11 Session 18 Capital Expenditure Budgeting

 • F2.4.12 Session 14 Flexible budget

 • F2.4.13 The budgetary process (Part 1)_Exercise

 • F2.4.14 The budgetary process (Part 2)_Exercise

 • F2.4.15 Making Budget Works_Exercise

 • F2.4.16 Capital Expenditure Budgeting_Exercise

 • F2.5.1 Methods of Project Appraisal

 • F2.5.2 NPV Method

 • F2.5.3 IRR Method

 • F2.6.1 Session 15 Standard cost

 • F2.6.2 Session 16 Sales variances

 • F2.6.3 Session 16 Labour variances

 • F2.6.8 Session 21.3 Cost Variance

 • F2.6.5 Session 20 Standard Costs

 • F2.6.6 Session 21.1 Cost Variances

 • F2.6.7 Session 21.2 Cost Variance

 • F2.6.5 Session 20 Standard Costs

 • F2.6.9 Session 22 Sales Variances and Operating Statement

 • F2.6.10 Session 19 Standard Costing_Exercise

 • F2.7.1 Session 17 Capital budgeting and DCF - Part 1

 • F2.7.2 Session 17 Capital budgeting and DCF- Part 2

 • F2.7.3 Session 18 Performance Measurement Part 1

 • F2.7.4 Session 18 Performance Measurement Part 2

 • F2.7.5 Session 19 Further aspects of performance measurement

 • F2.7.6 Practical Excercises

 • F2.7.7 Session 23.1 Performance Measurement

 • F2.7.8 Session 23.2 Performance measurement

 • F2.7.10 Performance Measurement (Part 1)_Exercise

 • F2.7.11 Performance Measurement (Part 2)_Exercise

 • F2.7.12 Performance Measurement (Part 3)_Exercise

 • F2.7.13 Application Performance Measurement_Exercise

 • Tài liệu khóa học

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 2300000 đ
Giá cao nhất: 2300000 đ
Được cập nhật: 5 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 88
 • Thời lượng 23h 0'
 • Học viên 2
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán