ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Khoá học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

  5 (10 đánh giá)

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

600.000 đ360.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học

Lập trình ASP.NET là gì?

Nếu bạn đang ở trong vị trí công việc của một lập trình viên, một nhà phát triển web thì khái niệm ASP không còn xa lạ.

ASP là một giải pháp của Microsoft để sản xuất nội dung cho các trang web, nó là hệ thống dựa trên tập lệnh cho phép mã chương trình đơn giản vào trong tệp HTML.

ASP. NET là một khung ứng dụng web phía máy chủ nguồn, được thiết kế để phát triển web nhằm tạo ra một trang web động do Microsoft phát triển để cho phép các lập trình viên xây dựng các trang web, ứng dựng và dịch vụ.

Nhưng, làm sao có thể thành thạo và sử dụng được ASP.NET là cả một vấn đề, có người học lập trình web chỉ mất vài ngày, nhưng có người mất vài tháng, thậm chí cả năm. Chính vì thế, với khoá học "ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động" của giảng viên Trương Minh Tuấn trên UNICA, bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.

Tặng 01 tháng sử dụng hotsting tại iNET

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm 60 bài giảng và thời lượng học là 10 giờ 22 phút. Với 11 phần nội dung đi từ theo lộ trình bài bản từ cơ bản đến nâng cao, từ việc làm quen cơ sở dữ liệu đến kiến trúc ADO. NET, cách làm việc với SQL Server, xây dựng hệ thống ứng dụng web...

Khóa học Asp.net từ cơ bản đến nâng cao cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.

Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;

Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.

Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core hoặc các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu khác

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ngay hôm nay trên UNICA!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database

 • Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT

 • Bài 4: Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT

 • Bài 5: Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE

 • Bài 6: Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE

 • Bài 7: Làm việc với VIEW

 • Bài 8: Làm việc với STORE PROCEDURE

 • Bài 9: Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET

 • Bài 10: Kiến trúc ADO.NET

 • Bài 11: Đối tượng SQLConnection

 • Bài 12: Đối tượng Command

 • Bài 13: Đối tượng SQLDataReader

 • Bài 14: Đối tượng DataSet

 • Bài 15: Làm việc với tham số Parameter

 • Bài 16: Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio

 • Bài 17: Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET

 • Bài 18: Làm việc với ứng dụng ASP.NET

 • Bài 19: Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET

 • Bài 20: Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET

 • Bài 21: Cấu trúc web ASP.NET

 • Bài 22: Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET

 • Bài 23: Làm việc với HTML Control trong Visual Studio

 • Bài 24: Làm việc với Server Control trong Visual Studio

 • Bài 25: Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET

 • Bài 26: Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET

 • Bài 27: Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET

 • Bài 28: Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET

 • Bài 29: Giới thiệu UserControl trong ứng dụng ASP.NET

 • Bài 30: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

 • Bài 31: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

 • Bài 32: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2)

 • Bài 33: Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế

 • Bài 34: Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web

 • Bài 35: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị

 • Bài 36: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2)

 • Bài 37: Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET

 • Bài 38: Tính năng Tin tức - Hiển thị dữ liệu

 • Bài 39: Tính năng Tin tức - Thêm mới dữ liệu

 • Bài 40: Tính năng Tin tức - Cập nhật dữ liệu

 • Bài 41: Tính năng Tin tức - Xóa dữ liệu

 • Bài 42: Tính năng Tin tức - Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung

 • Bài 43: Tính năng Tài khoản - Đăng ký Tài khoản

 • Bài 44: Tính năng Tài khoản - Đăng nhập tài khoản

 • Bài 45: Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS)

 • Bài 46: Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET

 • Bài 47: Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET

 • Bài 48: Triển khai Layout website doanh nghiệp

 • Bài 49: Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET

 • Bài 50: Xây dựng Module Tin tức

 • Bài 51: Xây dựng Module Tin tức - Chi tiết Tin tức

 • Bài 52: Xây dựng Module Sản phẩm - Danh mục Sản phẩm

 • Bài 53: Xây dựng Module Sản phẩm - Sản phẩm NEW,HOT

 • Bài 54: Xây dựng Module Sản phẩm - Xem chi tiết sản phẩm

 • Bài 55: Xây dựng Module Giỏ hàng

 • Bài 56: Xây dựng Module Giỏ hàng - Thêm mới Giỏ hàng

 • Bài 57: Xây dựng Module Giỏ hàng - Xóa Giỏ hàng

 • Bài 58: Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thị

 • Bài 59: Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server

 • Bài 60: Triển khai website trên Hosting internert

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 360000 đ
Giá cao nhất: 600000 đ
Được cập nhật: 2 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 60
 • Thời lượng 10h 22'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán