C# căn bản

Khoá học C# căn bản

  5 (1 đánh giá)

43 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

700.000 đ700.000 đ

Giới thiệu khóa học C# căn bản

 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
 • Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF

Bạn sẽ học được gì ?

 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
 • Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về C#

 • Bài 2: Cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio

 • Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức

 • Bài 4: Các phép toán trong C#

 • Bài 5: Các cách ghi chú trong C#

 • Bài 6: Các cấu trúc điều kiện

 • Bài 7: Các cấu trúc lặp

 • Bài 8: Hàm trong C#

 • Bài 9: Một số thư viện thường dùng

 • Bài 10: Project tổng hợp

 • Bài 11: Debug trong c#

 • Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C#

 • Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi

 • Bài 14: Mảng

 • Bài 15: List

 • Bài 16: Dictionary

 • Bài 17: Project thực tế

 • Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng

 • Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp

 • Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#

 • Bài 21: Project thực tế

 • Bài 22: Giới thiệu về Windows Form

 • Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties

 • Bài 24: MessageBox

 • Bài 25: Panel & SplitContainer

 • Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button

 • Bài 27: Checkbox, RadioButton

 • Bài 28: Picturebox

 • Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar

 • Bài 30: ListBox

 • Bài 31: ComboBox

 • Bài 32: CheckedListBox

 • Bài 33: Project thực tế

 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime

 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách

 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi

 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim

 • Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng

 • Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe

 • Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau

 • Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím

 • Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint

 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình

 • Tài liệu tải về

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 700000 đ
Giá cao nhất: 700000 đ
Được cập nhật: 20 phút trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 46
 • Thời lượng 21h 0'
 • Học viên 43
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán