C# nâng cao

Khoá học C# nâng cao

29 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

700.000 đ700.000 đ

Giới thiệu khóa học C# nâng cao

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

• Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ

• Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...)

• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

• Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện

Nội dung khóa học

 • Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form

 • Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker

 • Bài 3: Menu & ContextMenu

 • Bài 4: Toolbar & Statusbar

 • Bài 5: ListView

 • Bài 6: DataGridView

 • Bài 7: TreeView

 • Bài 8: Tabcontrol

 • Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog

 • Bài 10: Project thực tế

 • Bài 11: Xử lý TextFile trong C#

 • Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#

 • Bài 13: RichTextBox & StreamFile

 • Bài 14: Project thực tế

 • Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

 • Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET

 • Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server

 • Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu

 • Bài 19: Cách thêm dữ liệu

 • Bài 20: Cách sửa dữ liệu

 • Bài 21: Cách xóa dữ liệu

 • Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure

 • Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter

 • Bài 24: Databinding

 • Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#

 • Bài 26: Project thực tế

 • Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng

 • Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

 • Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng

 • Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

 • Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio

 • Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

 • Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access

 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách

 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu

 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu

 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

 • Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát

 • Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập

 • Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển

 • Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí

 • Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

 • Tài liệu tải về

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 700000 đ
Giá cao nhất: 700000 đ
Được cập nhật: 21 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 45
 • Thời lượng 21h 0'
 • Học viên 29
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán