Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

Khoá học Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

  5 (1 đánh giá)

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

800.000 đ480.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

- Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

- Hàm và đệ qui

- Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

- Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

- Danh sách liên kết: Đơn, đôi

- Stack và Queue

- Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

- Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi

 • Bài 2: Cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi

 • Bài 3: Duyệt danh sách liên kết đôi

 • Bài 4: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi

 • Bài 5: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi

 • Bài 6: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi

 • Bài 7: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi

 • Bài 8: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi

 • Bài 9: Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi

 • Bài 10: Hủy danh sách

 • Bài 11: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở - Biểu diễn Big Integer

 • Bài 12: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc - Product

 • Bài 13: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 14: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi

 • Bài 15: Duyệt danh sách liên kết đôi

 • Bài 16: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi

 • Bài 17: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi

 • Bài 18: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi

 • Bài 19: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi

 • Bài 20: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi

 • Bài 21: Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi

 • Bài 22: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở - phép toán trên Big Integer

 • Bài 23: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc - Product

 • Bài 24: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 25: Khái niệm và cách thức hoạt động của ngăn xếp

 • Bài 26: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp

 • Bài 27: Hàm Push

 • Bài 28: Hàm Pop

 • Bài 29: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

 • Bài 30: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - ngăn xếp Device dạng mảng

 • Bài 31: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 32: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp

 • Bài 33: Hàm Push

 • Bài 34: Hàm Pop

 • Bài 35: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

 • Bài 36: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - ngăn xếp Device dạng liên kết

 • Bài 37: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 38: Khái niệm và cách thức hoạt động của Hàng đợi

 • Bài 39: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi

 • Bài 40: Hàm Enqueue

 • Bài 41: Hàm Dequeue

 • Bài 42: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

 • Bài 43: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - hàng đợi Customer dạng mảng

 • Bài 44: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 45: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi

 • Bài 46: Hàm Enqueue

 • Bài 47: Hàm Dequeue

 • Bài 48: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

 • Bài 49: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - hàng đợi Customer dạng liên kết

 • Bài 50: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 51: Các khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm

 • Bài 52: Một số tính chất của cây nhị phân

 • Bài 53: Giới thiệu các Kỹ thuật duyệt cây

 • Bài 54: Kỹ thuật duyệt cây - Preorder(NLR)

 • Bài 55: Kỹ thuật duyệt cây - InOrder(LNR)

 • Bài 56: Kỹ thuật duyệt cây - PostOrder(LRN)

 • Bài 57: Một số cách biểu diễn cấu trúc dữ liệu cho cây nhị phân tìm kiếm

 • Bài 58: Triển khai cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm

 • Bài 59: Triển khai hàm thêm Node vào cây

 • Bài 60: Triển khai hàm duyệt cây nhị phân

 • Bài 61: Triển khai đếm Node/Node lá trên cây

 • Bài 62: Triển khai đo chiều cao của cây

 • Bài 63: Triển khai tìm kiếm

 • Bài 64: Triển khai hàm xóa Node khỏi cây

 • Bài 65: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

 • Bài 66: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - cây nhị phân quản lý sản phẩm

 • Bài 67: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 68: Khái niệm về đánh giá giải thuật

 • Bài 69: Một số ví dụ về đánh giá giải thuật

 • Bài 70: Một số ví dụ về tối ưu vòng lặp

 • Bài 71: Khử đệ qui

 • Bài 72: Bài tập rèn luyện - khử đệ quy

 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 74: Bài tập tổng hợp

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 480000 đ
Giá cao nhất: 499000 đ
Được cập nhật: 2 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 74
 • Thời lượng 13h 38'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán