Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Khoá học Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

  5 (14 đánh giá)

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

700.000 đ399.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Tham gia khóa học "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" ngay hôm nay nếu bạn...

 • Cần học tiếng Trung cấp tốc để phục vụ công việc, thi chứng chỉ HKS  làm đẹp CV xin việc, giao tiếp hàng ngày hay buôn bán, du học....
 • Muốn học Tiếng Trung nhưng không sắp xếp được thời gian đi học tại trung tâm?
 • Muốn tranh thủ học từng đoạn ngắn trong thời gian rảnh, tốt nhất là học mọi lúc mọi nơi vì bạn quá bận rộn với công việc hiện tại của mình?
 • Muốn học cách giao tiếp với người Trung Hoa nhưng không biết nhiều từ vựng?
 • Muốn xây dựng lại và cải thiện kiến thức nhanh chóng từ nền tảng tiếng Trung bị mất hoặc không vững?
 • Muốn đi xuất khẩu lao động, xin việc tại các công ty, tập đoàn lớn tại Đài Loan, Trung Quốc?
 • Chỉ đơn giản bạn yêu thích nền văn hóa Trung Hoa, muốn học tiếng Trung để khai thác nhiều hơn nền văn hóa đó
 • ...

Với 61+ bài giảng trực tuyến được phân chia thành 3 phần học lớn HSK 1, HSK 2 và HSK 3, khóa học "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" của giảng viên Phan Diệu Linh sẽ hướng dẫn bạn nhanh chóng chinh phục được tiếng Trung tại nhà một cách hiệu quả nhất! Bạn sẽ trang bị được có bản thân hơn 600 từ vựng HSK 3

Tham gia khóa học này bạn sẽ biết cách học từ vựng và viết tiếng Trung hiệu quả, chính xác đúng chuẩn nhất; hướng dẫn phát âm chuẩn với các từ vựng trong bài. Được tiếp cận và học 600+ từ vựng HSK 1-2-3, các từ vựng được xếp theo thứ tự phiên âm la tinh abc, chữ Hán, phiên âm, ngữ nghĩa, câu ví dụ rất kỹ trong từ bài học giúp học viên tham gia khóa học có thể nhanh chóng theo kịp được tốc độ khóa học và nhanh chóng làm chủ được tiếng Trung để thi chứng chỉ HSK với kết quả tốt nhất!

Vậy còn chờ gì nữa, tham gia khóa học ngoại ngữ "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" ngay hôm nay tại Unica thôi nào!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: 爱,八,爸爸,杯子,北京,本,不客气,不,菜,茶

 • Bài 2: 吃,出租车,打电话,大,的,点,电脑,电视,电影,东西

 • Bài 3: 都,读,对不起,多,多少,儿子,二,饭店,飞机,分钟

 • Bài 4: 高兴,个,工作,狗,汉语,好,号,喝,和,很

 • Bài 5: 后面,回,会,几,家,叫,今天,九,开,看

 • Bài 6: 看见,块,来,老师,了,冷,里,六,妈妈,吗

 • Bài 7: 买,猫,没关系,没有,米饭,名字,明天,哪,哪儿,那

 • Bài 8: 呢,能,你,年,女儿,朋友,漂亮,七,前面,钱

 • Bài 9: 请,去,热,人,认识,三,商店,上,上午,少

 • Bài 10: 谁,什么,十,时候,是,书,水,水果,睡觉,说

 • Bài 11: 四,岁,他,她,太,天气,听,同学,喂,我

 • Bài 12: 我们,五,喜欢,下,下午,下雨,先生,现在,想,小

 • Bài 13: 小姐,些,写,谢谢,星期,学生,学习,学校,一,衣服

 • Bài 14: 医生,医院,椅子,一点儿,有,月,再见,在,怎么,怎么样

 • Bài 15: 这,中国,中午,住,桌子,字,昨天,坐,做

 • Bài 16: 吧,白,百,帮助,报纸,比,别,宾馆,长,唱歌

 • Bài 17: 出,穿,次,从,错,打篮球,大家,到,得,等

 • Bài 18: 弟弟,第一,懂,对,房间,非常,服务员,高,告诉,哥哥

 • Bài 19: 给,公共汽车,公司,贵,过,还,孩子,好吃,黑,红

 • Bài 20: 火车站,机场,鸡蛋,件,教室,姐姐,介绍,进,近,就

 • Bài 21: 觉得,咖啡,开始,考试,可能,可以,课,快,快乐,累

 • Bài 22: 离,两,零,路,旅游,卖,慢,忙,每,妹妹

 • Bài 23: 门,面条,男,您,牛奶,女,旁边,跑步,便宜,票

 • Bài 24: 妻子,起床,千,铅笔,晴,去年,让,日,上班,身体

 • Bài 25: 生病,生日,时间,事情,手表,手机,说话,送,虽然…...但是……,它

 • Bài 26: 踢足球,题,跳舞,外,完,玩,晚上,往,为什么,问

 • Bài 27: 问题,西瓜,希望,洗,小时,笑,新,姓,休息,雪

 • Bài 28: 颜色,眼睛,羊肉,药,要,也,一下,已经,一起,意思

 • Bài 29: 因为…...所以…...,阴,游泳,右边,鱼,远,运动,再,早上

 • Bài 30: 丈夫,找,着,真,正在,只,知道,准备,走,最,左边

 • Bài 31: 阿姨,啊,矮,爱好,安静,把,班,搬,办法,办公室

 • Bài 32: 半,帮忙,包,饱,北方,被,鼻子,比较,比赛,笔记本

 • Bài 33: 必须,变化,别人,冰箱,不但…...而且…...,菜单,参加,草,层,差

 • Bài 34: 尝,超市,衬衫,成绩,城市,迟到,除了,船,春,词典

 • Bài 35: 聪明,打扫,打算,带,担心,蛋糕,当然,地,灯,地方

 • Bài 36: 地铁,地图,电梯,电子邮件,东,冬,动物,短,段,锻炼

 • Bài 37: 多么,饿,耳朵,发,发烧,发现,方便,放,放心,分

 • Bài 38: 附近,复习,干净,感冒,感兴趣,刚才,个子,根据,跟,更

 • Bài 39: 公斤,公园,故事,刮风,关,关系,关心,关于,国家,过

 • Bài 40: 过去,还是,害怕,黑板,后来,护照,花,花,画,坏

 • Bài 41: 欢迎,还,环境,换,黄河,回答,会议,或者,几乎,机会

 • Bài 42: 极,记得,季节,检查,简单,见面,健康,讲,教,角

 • Bài 43: 脚,接,街道,节目,节日,结婚,结束,解决,借,经常

 • Bài 44: 经过,经理,久,旧,句子,决定,可爱,渴,刻,客人

 • Bài 45: 空调,口,哭,裤子,筷子,蓝,老,离开,礼物,历史

 • Bài 46: 脸,练习,辆,聊天儿,了解,邻居,留学,楼,绿,马

 • Bài 47: 马上,满意,帽子,米,面包,明白,拿,奶奶,南,难

 • Bài 48: 难过,年级,年轻,鸟,努力,爬山,盘子,胖,皮鞋,啤酒

 • Bài 49: 瓶子,其实,其他,奇怪,骑,起飞,起来,清楚,请假,秋

 • Bài 50: 裙子,然后,热情,认为,认真,容易,如果,伞,上网,生气

 • Bài 51: 声音,世界,试,瘦,叔叔,舒服,树,数学,刷牙,双

 • Bài 52: 水平,司机,太阳,特别,疼,提高,体育,甜,条,同事

 • Bài 53: 同意,头发,突然,图书馆,腿,完成,碗,万,忘记,为

 • Bài 54: 为了,位,文化,西,习惯,洗手间,洗澡,夏,先,相信

 • Bài 55: 香蕉,向,像,小心,校长,新闻,新鲜,信用卡,行李箱,熊猫

 • Bài 56: 需要,选择,要求,爷爷,一定,一共,一会儿,一样,以前,一般

 • Bài 57: 一边,一直,音乐,银行,饮料,应该,影响,用,游戏,有名

 • Bài 58: 又,遇到,元,愿意,月亮,越,站,张,长,着急

 • Bài 59: 照顾,照片,照相机,只,只有…...才…...,中间,中文,终于,种,重要

 • Bài 60: 周末,主要,注意,自己,自行车,总是,嘴,最后,最近,作业

 • Bài 61: Tổng kết khóa học

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 99000 đ
Giá cao nhất: 399000 đ
Được cập nhật: 3 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 61
 • Thời lượng 8h 25'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán