Định khoản kế toán cho người mất gốc

Khoá học Định khoản kế toán cho người mất gốc

8 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

398.000 đ398.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Định khoản kế toán cho người mất gốc

 • Giúp những bạn đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kế toán nắm những nguyên tắc định khoản.
 • Am hiểu hơn về các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán.
 • Biết cách hệ thống hóa tài khoản kế toán theo hai thông tư của Bộ tài chính.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Giúp những bạn đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kế toán nắm những nguyên tắc định khoản.
 • Am hiểu hơn về các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán.
 • Biết cách hệ thống hóa tài khoản kế toán theo hai thông tư của Bộ tài chính.

Nội dung khóa học

 • Bài 1. Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán

 • Bài 2. Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán theo hai thông tư hiện hành của Bộ tài chính

 • Bài 3. Hướng dẫn về quan hệ đối ứng tài khoản

 • Bài 4. Chia sẻ về Nguyên tắc định khoản kế toán dễ nhớ

 • Bài 5. Hướng dẫn định khoản về tiền mặt, tiền gửi, doanh thu tài chính, chi phí tài chính

 • Bài 6. Hướng dẫn định khoản về nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất dở dang, thành phẩm, hàng hóa

 • Bài 7. Hướng dẫn định khoản về phải thu khách hàng, doanh thu, thuế và các khoản phải nộp

 • Bài 8. Hướng dẫn định khoản thuế GTGT đầu vào, phải trả người bán

 • Bài 9. Hướng dẫn tài khoản tạm ứng, phải thu khác, chi phí phải trả, phải trả khác, các khoản vay

 • Bài 10. Hướng dẫn tài khoản tài sản cố định hữu hình, thuê tài chính, vô hình, khấu hao, chi phí trả trước

 • Bài 11. Hướng dẫn tài khoản phải trả người lao động, phải trả khác

 • Bài 12. Hướng dẫn về tài khoản chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

 • Bài 13. Hướng dẫn về chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thu nhập khác, chi phí khác

 • Bài tập cuối khóa

 • Đánh giá góp ý cho khóa học

 • Khóa học có liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 398000 đ
Giá cao nhất: 398000 đ
Được cập nhật: 9 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 16
 • Thời lượng 3h 0'
 • Học viên 8
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán