Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Khoá học Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

  5 (19 đánh giá)

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

750.000 đ450.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Bạn có biết:

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến giao diện hay hình thức của một trang web. Nếu như trước đây, quy chuẩn đẹp của một trang web là chỉ cần có banner, nội dung và một ít footer đơn giản. Nhưng theo thời gian, thị hiếu người đọc cũng thay đổi, một trang web phải có banner bắt mắt, nội dung lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng lạ mắt mới có thể thu hút được người đọc dài lâu.

Chính vì vậy, các web developers, web designers cần thiết phải nâng cao tay nghề. Và một trong những công cụ cần thiết đến từ các thư viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó chính là jQuery, công cụ giúp tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với việc sử dụng thuần JavaScript.

Bạn muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thế nào?

Khóa học “jQuery cơ bản đến nâng cao”  của giảng viên Nguyễn Đức Việt trên UNICA ra đời giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kỳ; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho nội dung; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

Lý do nên đăng ký khóa học

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, bằng cách học qua trải nghiệm, các hướng dẫn tự làm, và qua các bài tập thực hành tập trung vào nâng cao chuyên môn để mang đến các khóa học công nghệ thông tin chất lượng nhất, Giảng viên Nguyễn Đức Việt sẽ giúp bạn:

✔️ Sử dụng thành thạo jQuery.

✔️ Có thể làm lại được hầu hết các hiệu ứng gặp được trên mạng.

✔️ Có khả năng lập trình và quản trị hiệu ứng cho các trang Web phục vụ nhu cầu giải trí, kinh doanh, khởi nghiệp.

✔️ Đọc và hiểu các thuật ngữ về jQuery một cách thuần thục.

✔️ Các kĩ thuật check lỗi, tìm và sửa lỗi lập trình jQuery.

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao trên UNICA để nhận nhiều ưu đãi bất ngờ từ giá!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu jQuery

 • Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet

 • Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng

 • Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

 • Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ

 • Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu

 • Bài 7: Xử lý phần html và css

 • Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class

 • Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 1

 • Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page

 • Bài 11: One page website phần html

 • Bài 12: One page website phần css

 • Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body

 • Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset

 • Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

 • Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng

 • Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu

 • Bài 18: Viết mã Html

 • Bài 19: Viết mã Css

 • Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút

 • Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh

 • Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp

 • Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

 • Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7

 • Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3

 • Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

 • Bài 27: Viết mã Html

 • Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng

 • Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung

 • Bài 30: Viết mã Html

 • Bài 31: Viết mã Css

 • Bài 32: Phần css hiệu ứng

 • Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm

 • Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

 • Bài 35: Giới thiệu animation

 • Bài 36: Sử dụng animation

 • Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html

 • Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 css

 • Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 3 Chuyển động

 • Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html

 • Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 css

 • Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 3 Chuyển động

 • Bài 43: Tổng kết

 • Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3

 • Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 1 html

 • Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 2 css

 • Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 3 jquery

 • Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper

 • Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky

 • Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay

 • Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes

 • Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng

 • Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 1 html và css

 • Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 2 html

 • Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác

 • Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng

 • Bài 57: Hiệu ứng apple.com - Phần 1 html

 • Bài 58: Hiệu ứng apple.com - Phần 2 css

 • Bài 59: Hiệu ứng apple.com - Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1

 • Bài 60: Hiệu ứng apple.com - Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2

 • Bài 61: Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3

 • Bài 62: Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev

 • Bài 63: Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide

 • Bài 64: Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

 • Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu

 • Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng 'let me in'

 • Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

 • Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng

 • Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 1 - html

 • Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 2 - css

 • Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 3 - jquery

 • Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng

 • Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 5 - phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế

 • Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css

 • Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css

 • Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery

 • Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery

 • Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css

 • Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery

 • Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học

 • Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery

 • Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10

 • Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery

 • Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 - viết mã html

 • Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 - viết mã jquery

 • Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 - filter bằng cách kết hợp jquery và isotope

 • Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 - filter bằng cách quicksearch

 • Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

 • Bài 89: Giới thiệu kiến thức

 • Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin

 • Bài 91: Hiệu ứng popover

 • Bài 92: Hiệu ứng tooltip

 • Bài 93: Hiệu ứng tab

 • Bài 94: Hiệu ứng modal

 • Bài 95: Hiệu ứng carousel

 • Bài 96: Hiêu ứng scrollspy - phần 1 html

 • Bài 97: Hiệu ứng scroll spy - phần 2 hiệu ứng scroll và animate

 • Bài 98: Giới thiệu kiến thức

 • Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - phần 1

 • Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - phần 2

 • Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery

 • Bài 102: Giới thiệu TimelineMax

 • Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp

 • Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website

 • Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)

 • Bài 106: Tổng kết kiến thức

 • Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 99000 đ
Giá cao nhất: 750000 đ
Được cập nhật: 4 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 107
 • Thời lượng 17h 2'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán