JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Khoá học JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Le Quang Dat

Le Quang Dat

  5

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

700.000 đ420.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Ngôn ngữ lập trình Java

JAVA là ngôn ngữ lập trình website được tích hợp trong HTML để giúp website được sống động linh hoạt hơn. Ngôn ngữ Java hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ hai trong các khoá học công nghệ thông tin online nhờ bởi khả năng và sự phổ biến rộng rãi. Học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE.

Thông qua khóa học "JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero", Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn học ngôn ngữ lập trình đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế.

Kết thúc khóa học bạn sẽ : 

1. Nắm được các khái niệm lập trình Java cơ bản

2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP)

3. Kiến thức và kỹ năng xử lý dữ liệu trong Java: xử lý chuỗi trong Java, xử lý mảng, xử lý đọc - ghi file, cách setup môi trường trong Java

4. Từ kiến thức cơ bản JAVA core bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#, Python,...

5. Thành thạo code Java nhanh chóng thông qua rất nhiều bài tập thực hành cụ thể, sát thực tế và lời giải đáp chi tiết, tỉ mỉ

Nội dung khóa học cụ thể: 

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Setup môi trường lập trình Java

Phần 3: Xử lý chuỗi trong JAVA

Phần 4: Xử lý mảng trong JAVA

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong Java (OOP)

Phần 6: Java Collection framework

Phần 7: Xử lý ngoại lệ - Exception handling, Debugging

Phần 8: Xử lý đọc- ghi file trong Java

Phần 9: Những câu hỏi về JAVA Core thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc.

Tham gia khóa học "JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero" của giảng viên Lê Quang Đạt ngay hôm nay!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu Giảng viên

 • Bài 2: Giới thiệu khóa học

 • Bài 3: Giới thiệu về Java

 • Bài 4: Setup JDK & Biến môi trường trong JAVA

 • Bài 5: Setup Eclipse & Tạo Workspace

 • Bài 6: Viết chương trình Java Hello World và run bằng command line

 • Bài 7: Quá trình Biên Dịch và Thông Dịch một chương trình Java

 • Bài 8: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

 • Bài 9: Phân tích cấu trúc chương trình Java Hello World

 • Bài 10: Định nghĩa Biến trong Java

 • Bài 11: Các loại biến local/instance/static trong Java

 • Bài 12: Các kiểu dữ liệu trong Java

 • Bài 13: Ép kiểu (Type Casting) trong Java

 • Bài 14: Cách ghi chú (Comments) trong Java

 • Bài 15: Quy tắc chung đặt tên trong Java

 • Bài 16: Toán tử trong Java

 • Bài 17: Cách nhập / xuất dữ liệu trong Java

 • Bài 18: Cấu trúc điều kiện if, else if và else

 • Bài 19: Cấu trúc điều kiện switch case

 • Bài 20: Các vòng lặp for/while/do -while trong Java

 • Bài 21: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

 • Bài 22: Bài trắc nghiệm 01

 • Bài 23: Giới thiệu chuỗi trong Java

 • Bài 24: Hàm tính length-Trim-Upper & Lower Case

 • Bài 25: Tìm ký tự và chuỗi charAt - indexOf

 • Bài 26: Hàm nối chuỗi concat

 • Bài 27: Replace trong Java String

 • Bài 28: Hàm trả về chuỗi con subString

 • Bài 29: So sánh trong String với Equals/compareTo và Tham chiếu

 • Bài 30: Phương thức split trong Java String

 • Bài 31: Lớp StringBuffer-StringBuilder trong JAVA

 • Bài 32: Bài trắc nghiệm 02

 • Bài 33: Giới thiệu về mảng Array

 • Bài 34: Duyệt các phần tử Array

 • Bài 35: Bài tập tìm kiếm trên mảng

 • Bài 36: Bài tập sắp xếp mảng

 • Bài 37: Bài trắc nghiệm 03

 • Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP)

 • Bài 39: Lớp và Đối tượng

 • Bài 40: Từ khóa this trong Java

 • Bài 41: So sánh Constructor và Method

 • Bài 42: Phạm vi truy cập - Access Modifier

 • Bài 43: Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java

 • Bài 44: Package trong java

 • Bài 45: Kế thừa (Inheritance)

 • Bài 46: Đóng gói (Encapsulation)

 • Bài 47: Đa hình (Polymorphism)

 • Bài 48: Overloading và Overriding trong Java

 • Bài 49: Tính trừu tượng (Abstraction) -Abstract class

 • Bài 50: Tính trừu tượng (Abstraction) - Interface

 • Bài 51: Từ khóa super trong Java

 • Bài 52: Toán tử instanceof trong Java

 • Bài 53: Sử dụng static trong Java

 • Bài 54: Sử dụng final trong Java

 • Bài 55: Bài tập tổng hợp về OOP

 • Bài 56: Bài trắc nghiệm 04

 • Bài 57: Giới thiệu Java Collection Framework

 • Bài 58: Cách duyệt - Sắp xếp phần tử trong Java Collections

 • Bài 59: List interface -Cách sử dụng ArrayList class

 • Bài 60: List interface -Cách sử dụng LinkedList class

 • Bài 61: So sánh ArrayList với Array

 • Bài 62: So sánh ArrayList với LinkedList

 • Bài 63: Map Interface - Cách sử dụng HashMap class

 • Bài 64: Set Interface - Cách sử dụng HashSet class

 • Bài 65: Bài tập quản lý Staff - Part 1

 • Bài 66: Bài tập quản lý Staff - Part 2

 • Bài 67: Bài trắc nghiệm 05

 • Bài 68: Giới thiệu xử lý ngoại lệ - Exception handling

 • Bài 69: Các kiểu của Exception

 • Bài 70: Xử lý ngoại lệ - Exception handling

 • Bài 71: Debugging chương trình bằng eclipse

 • Bài 72: Bài trắc nghiệm 06

 • Bài 73: Giới thiệu về Java IO

 • Bài 74: Đọc ghi file sử dụng byte stream và character Stream

 • Bài 75: Đọc ghi file sử dụng buffered stream

 • Bài 76: Đọc ghi Object vào file

 • Bài 77: Bài tập về đọc ghi vào file - xử lý ngoại lệ.

 • Bài 78: Bài trắc nghiệm 07

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 420000 đ
Giá cao nhất: 700000 đ
Được cập nhật: 3 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 72
 • Thời lượng 8h 0'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán