Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Khoá học Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

5 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

298.000 đ298.000 đ

Giới thiệu khóa học Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

 • Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • Cách tạo lập hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • Cách tạo lập hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.

Nội dung khóa học

 • Bài 1. Cài đặt phần mềm

 • Bài 2. Quy trình tập hợp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

 • Bài 3. Nhận vốn góp tạo dòng tiền để phục vụ sản xuất

 • Bài 4. Hạch toán mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất

 • Bài 5. Phân bổ chi phí vận chuyển vào giá nguyên vật liệu nhập kho

 • Bài 6. Hạch toán mua tài sản cố định phục vụ sản xuất

 • Bài 7. Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

 • Bài 8. Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - tiếp khai báo tăng hàng loạt

 • Bài 9. Tuyển dụng công nhân sản xuất và khai báo công nhân bộ phận sản sản xuất

 • Bài 10. Khai báo thành phẩm sản xuất, định mức và đối tượng tập hợp chi phí

 • Bài 11. Hạch toán xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo lệnh sản xuất và không có lệnh sản xuất

 • Bài 12. Hạch toán các chi phí phát sinh mua ngoài phục vụ sản xuất sản phẩm

 • Bài 13. Phân bổ chi phí khâu hao TSCĐ và Chi phí trả trước cho bộ phận sản xuất

 • Bài 14. Tính trị giá nguyên vật liệu xuất vào sản xuất sản phẩm

 • Bài 15. Phân bổ chi phí tiền lương trực tiếp cho sản xuất và tạo lập bảng chấm công tự động

 • Bài 16. Nhập kho số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ

 • Bài 17. Chọn kỳ tính giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

 • Bài 18. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo hợp đồng, công trình

 • Bài 19. Tạo dữ liệu chế độ Kế toán theo TT 1332016TT-BTC

 • Bài 20. Điểm giống và khác biệt khi hạch toán và khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo TT 133

 • Bài 21. Hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm

 • Bài 22. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất

 • Bài 23. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - khác biệt khi khai báo tăng chi phí

 • Bài 24. Hạch toán mua tài sản cố định - khác biệt khai báo khấu hao

 • Bài 25. Phân bổ chi phí công cụ đồ dùng vào sản xuất sản phẩm

 • Bài 26. Phân bổ chi phí khau hao TSCĐ vào cho sản xuất sản phẩm

 • Bài 27. Tính tiền lương và phân bổ chi phí tiền lương tự động cho bộ phận sản xuất

 • Bài 28. Tính trị giá nguyên vật liệu xuất cho sản xuất sản phẩm

 • Bài 29. Nhập kho sản phẩm hoàn thành trong kỳ

 • Bài 30. Đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm

 • Bài 31. Tập hợp chi phí và tính giá thành theo hợp đồng, công trình

 • Bài 32. Sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán

 • Bài 33. Đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm

 • Đánh giá khóa học

 • Khóa học có liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 298000 đ
Giá cao nhất: 298000 đ
Được cập nhật: 10 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 35
 • Thời lượng 4h 0'
 • Học viên 5
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán