Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Khoá học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

  5 (9 đánh giá)

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

800.000 đ480.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học

Khóa học này là khóa học nối tiếp khóa kế toán Misa thương mại. Khóa học sẽ giúp bạn:
- Trải nghiệm quy trình làm kế toán sản xuất trên phần mềm Misa từ A đến Z
- Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành
- Hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp có yếu tố giá thành
- Học đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất
- Nắm rõ các phương pháp tính giá thành trong Misa, cũng như quy trình hoạt động của Misa để tính giá thành
- Phân biệt cách thức hạch toán giá thành trong Doanh nghiệp sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
- Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí
- Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên Misa để phục vụ tính giá thành
- Hiểu về định mức và dự toán, cách thức xây dựng định mức và dự toán
- Xây dựng Hồ sơ định mức, dự toán đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này
- Lập sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm Misa

Nhanh tay đăng ký tham gia khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa cùng giảng viên Nguyễn Lê Hoàng!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Hướng dẫn tải phần mềm Misa

 • Bài 3: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Misa

 • Bài 4: Giới thiệu quy trình kế toán giá thành

 • Bài 5: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành - Phần 1

 • Bài 6: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành - Phần 2

 • Bài 7: Khoản mục chi phí trong giá thành

 • Bài 8: Đối tượng tập hợp chi phí

 • Bài 9: Các phương pháp tính giá thành

 • Bài 10: Định mức và Dự toán - Phần 1

 • Bài 11: Định mức và Dự toán - Phần 2

 • Bài 12: Định mức và Dự toán - Phần 3

 • Bài 13: Định mức và Dự toán - Phần 4

 • Bài 14: Định mức và Dự toán - Phần 5

 • Bài 15: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất

 • Bài 16: Khai báo bộ phận tập hợp chi phí

 • Bài 17: Khai báo nhân viên sản xuất

 • Bài 18: Khai báo mã thành phẩm

 • Bài 19: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

 • Bài 20: Khai báo một số thông tin khác

 • Bài 21: Hạch toán nhập mua nguyên vật liệu

 • Bài 22: Hạch toán nhập mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định

 • Bài 23: Ghi tăng công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

 • Bài 24: Ghi tăng tài sản cố định phục vụ sản xuất

 • Bài 25: Hạch toán chi phí, dịch vụ mua ngoài

 • Bài 26: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm - Phần 1

 • Bài 27: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm - Phần 2

 • Bài 28: Lập lệnh sản xuất sản phẩm

 • Bài 29: Xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất

 • Bài 30: Xuất kho nguyên vật liệu khi không lập lệnh sản xuất

 • Bài 31: Tính giá vốn xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ

 • Bài 32: Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước

 • Bài 33: Trích khấu hao Tài sản cố định

 • Bài 34: Hạch toán chi phí lương khi đã có bảng lương từ Excel

 • Bài 35: Chấm công trên phần mềm Misa

 • Bài 36: Lập bảng lương trên phần mềm Misa

 • Bài 37: Hạch toán chi phí lương khi có bảng tính lương trên Misa

 • Bài 38: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất

 • Bài 39: Tính giá thành - Phần 1: Khai báo kỳ tính giá thành

 • Bài 40: Tính giá thành - Phần 2: Tập hợp chi phí trực tiếp

 • Bài 41: Tính giá thành - Phần 3: Tập hợp và phân bổ chi phí chung

 • Bài 42: Tính giá thành - Phần 4: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

 • Bài 43: Tính giá thành - Phần 5: Tính giá thành và cập nhật giá

 • Bài 44: Kiểm tra sổ sách kế toán phân hệ giá thành

 • Bài 45: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

 • Bài 46: Giới thiệu kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

 • Bài 47: Khai báo đơn hàng, hợp đồng - Phần 1

 • Bài 48: Khai báo đơn hàng, hợp đồng - Phần 2

 • Bài 49: Lưu ý hạch toán các yếu tố đầu vào cho sản xuất đơn hàng, hợp đồng

 • Bài 50: Lưu ý hạch toán các nghiệp vụ cuối kỳ

 • Bài 51: Lưu ý khi tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

 • Bài 52: Khai báo dữ liệu kế toán thông tư 200

 • Bài 53: Hướng dẫn sử dụng tài liệu thực hành

 • Bài 54: Khai báo các thông tin giá thành - Phần 1

 • Bài 55: Khai báo các thông tin giá thành - Phần 2

 • Bài 56: Hạch toán các nghiệp vụ đầu vào

 • Bài 57: Lập lệnh sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu

 • Bài 58: Công tác kế toán tiền lương

 • Bài 59: Tính giá vốn, trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ

 • Bài 60: Nhập kho thành phẩm

 • Bài 61: Xác định kỳ tính giá thành

 • Bài 62: Tập hợp chi phí trực tiếp

 • Bài 63: Tính giá thành sản phẩm

 • Bài 64: Kết chuyển chi phí giá thành

 • Bài 65: Tổng kết khóa học

 • Bài 66: Bài kiểm tra trắc nghiệm

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 399000 đ
Giá cao nhất: 800000 đ
Được cập nhật: 3 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 65
 • Thời lượng 8h 7'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán