Khóa học Java Script căn bản

Khóa học Java Script căn bản

  5

1067 học viên

Nhà cung cấp

TEDU

0 đ0 đ

Giới thiệu khóa học Khóa học Java Script căn bản

Giới thiệu

Hướng dẫn Java Script căn bản

Chào mừng bạn đến Khóa học JavaScript căn bản. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản phía khách khách với kiểu lỏng lẻo, được thực thi trên trình duyệt web của người dùng. Ngày này chúng ta không thể tưởng tượng được nếu một trang web sẽ ra sao mà không có JavaScript. Có rất nhiều các chuẩn phát triển ứng dụng mã nguồn mở dựa trên JavaScript.

Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu JavaScript từng bước bắt đầu từ những điều cơ bản để đến trình độ cao. Những hướng dẫn được chia thành các phần mà mỗi phần có chứa một số chủ đề liên quan được đóng gói với dễ hiểu giải thích, ví dụ thực tế, thủ thuật, ghi chú và tài liệu tham khảo hữu ích.

Dành cho ai?

Những hướng dẫn được thiết kế dành cho người mới bắt đầu và các chuyên gia những người muốn học bước từng bước JavaScript.

Nội dung khóa học

 • JavaScript căn bản - Bài 1: Khái niệm về JavaScript

 • JavaScript căn bản - Bài 2: Thẻ script

 • JavaScript căn bản - Bài 3: Tổng quan về JavaScript

 • JavaScript căn bản - Bài 4: Hiển thị message popup

 • JavaScript căn bản - Bài 5: Khai báo biến

 • JavaScript căn bản - Bài 6: Toán tử

 • JavaScript căn bản - Bài 7: Tổng quan về kiểu dữ liệu

 • JavaScript căn bản - Bài 8: String trong Javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 9: Number trong Javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 10: Boolean trong JavaScript

 • JavaScript căn bản - Bài 11: Object trong JavaScript

 • JavaScript căn bản - Bài 12: Date trong javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 13: Mảng trong Javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 14: null and undefined

 • JavaScript căn bản - Bài 15: Functions

 • JavaScript căn bản - Bài 16: Lệnh rẽ nhánh if

 • JavaScript căn bản - Bài 17: Cấu trúc switch trong Javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 18: Vòng lặp for

 • JavaScript căn bản - Bài 19: Vòng lặp While và do-while

 • JavaScript căn bản - Bài 20: Phạm vi của biến trong JavaScript

 • JavaScript căn bản - Bài 21: Hàm Eval

 • JavaScript căn bản - Bài 22: Xử lý lỗi try-catch

 • JavaScript căn bản - Bài 23: Strict mode

 • Javascript căn bản - Bài 24: Hoisting

 • JavaScript căn bản - Bài 25: Class trong javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 26: Tìm hiểu sâu hơn về object

 • JavaScript căn bản - Bài 27: Từ khóa this

 • JavaScript căn bản - Bài 28: Từ khóa new và quá trình khởi tạo object

 • JavaScript căn bản - Bài 29: Prototype

 • Javascript căn bản - Bài 30: Kế thừa trong Javascript

 • JavaScript căn bản - Bài 31: Closure

 • Javascript căn bản - Bài 32: Intermediately Invoked Function Expression

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 0 đ
Giá cao nhất: 0 đ
Được cập nhật: 22 phút trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: TEDU

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Thời lượng Đang cập nhật
 • Học viên 1067

Đến nơi bán