Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

Khoá học Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

  4,5 (4 đánh giá)

383 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

198.000 đ198.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

 • Hướng dẫn A-Z chuẩn bị và làm việc với đoàn kiểm tra thuế
 • Biết cách chuẩn bị, rà soát những thông tin quan trọng
 • Thực hành thông qua những tình huống thực tế
 • Các kỹ thuật quan trọng để trình bày và bảo vệ trong lúc kiểm tra

Bạn sẽ học được gì ?

 • Hướng dẫn A-Z chuẩn bị và làm việc với đoàn kiểm tra thuế
 • Biết cách chuẩn bị, rà soát những thông tin quan trọng
 • Thực hành thông qua những tình huống thực tế
 • Các kỹ thuật quan trọng để trình bày và bảo vệ trong lúc kiểm tra

Nội dung khóa học

 • 1. Giới thiệu khóa học

 • 2. Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

 • 3. Quyết toán thuế là gì ?

 • 4. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp nào ?

 • 5. Phạm vi và tần suất kiểm tra như thế nào ?

 • 6. Thời hạn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp ?

 • 7. Doanh nghiệp có được hoãn kiểm tra thuế ?

 • 8. Doanh nghiệp có phải cung cấp file mềm cho CQT ?

 • 9. Doanh nghiêp có được nộp bổ sung hồ sơ thuế khi nhận được quyết định kiểm tra thuế ?

 • 10. Kiểm tra sự hợp lý của bảng cân đối tài khoản qua nội dung, kết cấu của tài khoản

 • 11. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 111 không khớp với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

 • 12. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 112 không khớp với sao kê (Sổ phụ) của ngân hàng

 • 13. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 131, 331 không khớp với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

 • 14. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 133, 3331 không khớp với tờ khai thuế GTGT

 • 15. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư các tài khoản Kho không khớp với giá trị tồn cuối kỳ trên bảng tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho

 • 16. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 242 không khớp giá trị còn lại trên bảng phân bổ Công cụ dụng cụ

 • 17. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 214 không khớp Hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao TSCĐ

 • 18. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3334 không khớp tổng số thuế phải nộp trên quyết toán thuế TNDN

 • 19. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3335 không khớp với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN

 • 20. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm không khớp với thông báo kết quả đóng bảo hiểm

 • 21. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 4212 không khớp với lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • 22. Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 511 không khớp với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

 • 23. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 24. Chuẩn bị hóa đơn, chứng từ gốc phát sinh phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 25. Chuẩn bị sổ sách phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 26. Chuẩn bị BCTC phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 27. Chuẩn bị tờ khai thuế phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 28. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đặt in, phát hành, báo cáo hóa đơn phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 29. Chuẩn bị hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 30. Chuẩn bị các hồ sơ khác phục vụ công tác quyết toán thuế

 • 31. Công tác đón tiếp đoàn kiểm tra thuế: Đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi

 • 32. Chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra thuế

 • 33. Những lỗi sai ngớ ngẩn bạn hay gặp phải trong quá trình làm việc

 • 34. Những nội dung cần chuẩn bị để giải trình khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

 • 35. Tình huống 1: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào của DN bỏ địa điểm kinh doanh

 • 36. Tình huống 2: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa kê khai thuế

 • 37. Tình huống 3: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn

 • 38. Tình huống 4: Giải trình vào bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp không có đầy đủ hồ sơ người lao động

 • 39. Tình huống 5: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp doanh nghiệp lỗ nhưng vẫn thưởng lương tháng 13

 • 40. Tình huống 6: Giải trình và bảo vệ Thuế TNCN với trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi

 • 41. Tình huống 7: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN

 • 42. Tình huống 8: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với trường hợp quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng nhưng chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

 • 43. Tình huống 9: Giải trình và bảo vệ thuế TNDN với trường hợp phát sinh dư có TK 131

 • 44. Tình huống 10: Giải trình vào bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào vào kỳ khai sót (Không khai trực tiếp vào kỳ phát hiện ra khai sót)

 • 45. Tình huống 11: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào khai sai giá trị tiền thuế khi đã quá thời hạn kê khai

 • 46. Tình huống 12: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp vay tiền của cá nhân với lãi suất bằng 0%

 • 47. Tình huống 13: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp chi phí lãi vay

 • 48. Tình huống 14: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp được hưởng chiết khấu của NCC

 • 49. Tình huống 15: Giải trình và bảo vệ số liệu khi áp dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho trong một năm tài chính

 • 50. Tình huống 16: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau

 • 51. Tình huống 17: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN khi tài khoản 154 kết chuyển hết sang 632 trong kỳ (Không có giá trị dở dang)

 • 52. Tình huống 18: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán

 • 53. Tình huống 19: Giải trình và bảo vệ số liệu với hóa đơn quên không kê khai, và không hạch toán

 • 54. Tình huống 20: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp xuất bán hàng chưa đăng ký kinh doanh mặt hàng đó

 • 55. Tình huống 21: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Dịch vụ nhận tiền TẠM ỨNG trước khi cung ứng dịch vụ

 • 56. Tình huống 22: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Xây dựng XUẤT HÓA ĐƠN khi nhận tiền tạm ứng

 • 57. Tình huống 23: Giải trình và bảo vệ số liệu khi mua hàng trên 20 triệu và thanh toán bằng tiền mặt

 • 58. Tình huống 24: Giải trình và bảo vệ số liệu khi thanh lý TSCĐ giá bán nhỏ hơn Gía trị còn lại

 • 59. Tình huống 25: Giải trình và bảo vệ số liệu khi Sếp mua nhà là nhà chung cư không có chức năng làm văn phòng

 • 60. Tình huống 26: Giải trình và bảo vệ số liệu khi DN tự xây dựng nhà xưởng, có mua cát, đá của người dân và bị truy thu thuế tài nguyên

 • 61. Tình huống 27: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp quảng cáo trên FB, GOOGLE

 • 62. Tình huống 28: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp hóa đơn mua vào thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định hiện hành

 • 63. Tình huống 29: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp khoán chi điện thoại, xăng xe cho CBCNV

 • 64. Tình huống 30: Giải trình và bảo vệ số liệu khi cuối năm, Doanh nghiệp cân đối lại lương khi làm BCTC

 • 65. Tình huống 31: Giải trình và bảo vệ số liệu khi CQT loại toàn bộ giá trị của CCDC trong khi CCDC chưa phân bổ hết giá trị trong năm

 • 66. Tình huống 32: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giảm giá hàng bán nhưng không đăng ký chương trình với Sở Công thương

 • 67. Tình huống 33: Giải trình và bảo vệ số liệu khi hóa đơn đầu vào sai thông tin bắt buộc, và thông tin không bắt buộc

 • 68. Tình huống 34: Giải trình và bảo vệ số liệu với các trường hợp mua hàng về đi biếu, tặng khách hàng, nhân viên

 • 69. Tình huống 35: Giải trình và bảo vệ về thuế GTGT với trường hợp không có giấy phép con

 • 70. Xử lý hồi tố sai sót trong BCTC sau khi có quyết định xử phạt của CQT

 • 71. Hạch toán bút toán phạt chậm nộp tiền thuế sau khi có quyết định xử phạt của CQT

 • 72. Có phải Kê khai bổ sung điều chỉnh sau khi có quyết định xử phạt của CQT ?

 • 73. Tổng kết khóa học

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 198000 đ
Giá cao nhất: 198000 đ
Được cập nhật: 9 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 75
 • Thời lượng 6h 0'
 • Học viên 383
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán