Làm dự án với ASP.NET Core 3.1

Khoá học Làm dự án với ASP.NET Core 3.1

  5

243 học viên

Nhà cung cấp

TEDU

Miễn Phí

Xem video

Giới thiệu khóa học Làm dự án với ASP.NET Core 3.1

Giới thiệu

Nội dung chính:

 • - Build a completed application from scratch
 • - Database design
 • - Admin page for management
 • - Frontend page for customer
 • - Entity framework code first
 • - Git source control

Technologies:

 • - ASP.NET Core 3.1
 • - Entity Framework Core 3.1
 • - SQL Server 2017
 • - C# 8.0

Required skills:

 • - HTML & CSS
 • - Javascript basic
 • - C# basic
 • - SQL Server basic

--------------------------------------------------

TEDU.COM.VN

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu vê khóa học

 • Bài 2: Cài đặt môi trường phát triển

 • Bài 3: Tạo solution và Source code repository

 • Bài 4: Tạo solution structure

 • Bài 5: Thiết kế chức năng

 • Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Bài 7: Tạo Entity classes và Cài đặt Entity Framework Core

 • Bài 8: Cấu hình entity với Fluent API

 • Bài 9: Migration database

 • Bài 10: Data Seeding

 • Bài 11: Thêm bảng cho ASP.NET Core Identity

 • Bài 12: Xây dựng cấu trúc tầng Application

 • Bài 13: Xây dựng phương thức phân trang

 • Bài 14: Phương thức cập nhật sản phẩm

 • Bài 15: Thêm bảng hình ảnh sản phẩm

 • Bài 16: Phương thức quản lý ảnh

 • Bài 17: Tạo Web API Project

 • Bài 18: Thêm Swagger cho Web API

 • Bài 19: Tạo RESTful API cho Product

 • Bài 20: API Quản lý ảnh

 • Bài 21: Tạo API đăng nhập và đăng ký

 • Bài 22: Thêm Authorization header cho Swagger

 • Bài 23: Sử dụng Fluent Validation

 • Bài 24: Tạo ứng dụng Admin và thêm Template

 • Bài 25: Tạo trang đăng nhập admin

 • Bài 26: Chứng thực với Cookie không dùng ASP.NET Identity

 • Bài 27: Lấy danh sách user

 • Bài 28: Tạo mới user

 • Bài 29: Cập nhật người dùng

 • Bài 30: Phân trang danh sách user

 • Bài 31: Xóa người dùng

 • Bài 32: Tìm kiếm danh sách user

 • Bài 33: Thông báo message sử dụng TempData

 • Bài 34: Gán quyền cho user

 • Bài 35: Cài đặt ngôn ngữ mặc định cho quản trị

 • Bài 36: Danh sách sản phẩm admin

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 0 đ
Giá cao nhất: 0 đ
Được cập nhật: 43 phút trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: TEDU

Bài viết liên quan

Khóa học ASP.NET Core

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Thời lượng Đang cập nhật
 • Học viên 243

Đến nơi bán