Lập trình iOS Swift

Khoá học Lập trình iOS Swift

  5

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

500.000 đ300.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Lập trình iOS Swift

Trong khóa học Lập trình iOS Swift, bạn sẽ được hướng dẫn các kiến thức lập trình iOS của Apple đó là Swift 5. Nội dung gồm có kiến thức gồm có

- Làm việc với Xcode

- Làm việc với UI

- Kiến thức lập trình với Swift

- Làm việc Gesture

- Làm việc với Tableview

Hoàn thành khoá học bạn có thể tự tay viết cho mình một ứng dụng iOS cơ bản, nếu đam mê thì bạn có thể tự học công nghệ thông tin để phát triển nghề nghiệp sau này.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tạo project và làm quen với Xcode

 • Bài 2: Các thành phần chính trong Xcode project

 • Bài 3: Kết nối giao diện với mã nguồn

 • Bài 4: Làm việc với Storyboard

 • Bài 5: Làm việc với UILabel

 • Bài 6: Làm việc với UIButton

 • Bài 7: Làm việc với UITextField

 • Bài 8: Làm việc với UIAlertControlle

 • Bài 9: Làm việc với UIImageView

 • Bài 10: Làm việc với UISwitch

 • Bài 11: Làm việc với UIProgressView

 • Bài 12: Làm việc với UISlider

 • Bài 13: Hướng dẫn tạo Animation bằng UIImageView và UISlider

 • Bài 14: Làm việc với UIActivityIndicator

 • Bài 15: Làm việc với UITextView

 • Bài 16: Làm việc với UIStepper

 • Bài 17: Làm việc với UISegmentControl

 • Bài 18: Làm việc với UIDatePicker

 • Bài 19: Làm việc với UIPickerView

 • Bài 20: Làm việc với Frame

 • Bài 21: Làm việc với MyWebView

 • Bài 22: Cộng hai số

 • Bài 23: Hướng Dẫn Thực hiện ứng dụng Máy Tính Bỏ Túi

 • Bài 24: Hướng dẫn Game Bài Cào

 • Bài 25: Làm việc với UITapGesture

 • Bài 26: Làm việc với UIPanGesture

 • Bài 27: Làm việc với UIRotationGesture

 • Bài 28: Làm việc với UIPinchGesture

 • Bài 29: Làm việc với PlayAudio

 • Bài 30: Làm việc với UITableView

 • Bài 31: Làm việc với CustomTableviewCell

 • Bài 32: Làm việc với UITableViewDelegate

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 129000 đ
Giá cao nhất: 599000 đ
Được cập nhật: 7 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 32
 • Thời lượng 6h 47'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán