Lập trình Kotlin toàn tập

Khoá học Lập trình Kotlin toàn tập

Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

  5

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

700.000 đ399.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Lập trình Kotlin toàn tập

Kotlin - ngôn ngữ lập trình trẻ nhưng vô cùng hot

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Và nếu bạn là:

 • Bạn là học sinh, sinh viên muốn định hướng nghề nghiệp theo học công nghệ thông tin bằng lập trình Kotlin?
 • Bạn muốn học lập trình Kotlin để tạp ứng dụng Android, lập trinh web ứng dụng hướng đối tượng?
 • Bạn đang tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình mà vẫn chưa thấy tính ứng dụng của nó?
 • Bạn cần một lộ trình học ngôn ngữ lập trình Kotlin bài bản, chi tiết và đầy đủ tổng hợp đầy đủ kiến thức và những kỹ thuật nâng cao?
 • Bạn muốn học Kotlin để tạo thêm cơ hội việc làm mới với thu nhập hấp dẫn

Hãy đến với khóa học "Lập trình Kotlin toàn tập" tại Unica!

Khóa học do giảng viên Trần Duy Thanh hướng dẫn với 95+ bài giảng trực tuyến được hướng dẫn vô cùng chi tiết cụ thể trong thời gian học hơn 19 giờ, bạn sẽ nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ Kotlin và tự mình lập trình ứng dụng thành công.

✔️ Cung cấp kiến thức từ cơ bản nhất để giúp bạn nhanh chóng tiếp cận lập trình Android

✔️ Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,… từ nền tảng ngôn ngữ Kotlin

✔️ Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)

✔️ Được hướng dẫn chi tiết và bài bản thực hành các kiến thức và kỹ năng lập trình Kotlin

✔️ Được thực hành rèn luyện lập trình Kotlin hướng đối tượng, lập trình ứng dụng Android, lập trình web, thiết kế giao diện, ....

Vậy còn chờ gì nữa, ngay hôm nay hãy đến với khóa học "Lập trình Kotlin toàn tập" tại Unica thôi nào!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin

 • Bài 2: Cài đặt JDK

 • Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

 • Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education

 • Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin

 • Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin

 • Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin

 • Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin

 • Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

 • Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin

 • Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin

 • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản

 • Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin

 • Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1

 • Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2

 • Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range

 • Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range

 • Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step

 • Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto

 • Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator

 • Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin

 • Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin

 • Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học

 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học

 • Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 28: Khái niệm về biệt lệ

 • Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin

 • Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug

 • Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số

 • Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng

 • Bài 33: Thư viện toán học

 • Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

 • Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi

 • Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin

 • Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin

 • Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin

 • Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin

 • Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin

 • Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin

 • Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin

 • Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin

 • Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin

 • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát

 • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome

 • Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi

 • Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện

 • Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin

 • Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin

 • Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin

 • Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng

 • Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections

 • Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng

 • Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections

 • Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng

 • Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor

 • Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính

 • Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter

 • Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức

 • Bài 61: Các loại phương thức

 • Bài 62: Tham chiếu this

 • Bài 63: Kỹ thuật Overloading

 • Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin

 • Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa

 • Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class

 • Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface

 • Bài 68: Overriding Method

 • Bài 69: Tính đa hình

 • Bài 70: Data Classes

 • Bài 71: Nested Classes

 • Bài 72: Inner Classes

 • Bài 73: Enum Classes

 • Bài 74: Extensions Method trong Kotlin

 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên

 • Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên

 • Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person

 • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện

 • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin

 • Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin

 • Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin

 • Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin

 • Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin

 • Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm

 • Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank

 • Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file

 • Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file

 • Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file

 • Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file

 • Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện

 • Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1

 • Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm

 • Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban

 • Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin

 • Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 195000 đ
Giá cao nhất: 700000 đ
Được cập nhật: 3 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 95
 • Thời lượng 19h 23'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán