Lập trình Python cơ bản

Khoá học Lập trình Python cơ bản

  4,5 (2 đánh giá)

135 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

700.000 đ700.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Lập trình Python cơ bản

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python

• Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

• Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

• Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...

Nội dung khóa học

 • 1 Có nên học lập trình Python?

 • 2 Cách tải và cài đặt Python

 • 3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

 • 4 Tạo Project Python trong PyCharm

 • 5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python

 • 6 Cách ghi chú lệnh trong Python

 • 7 Các toán tử thường dùng trong Python

 • 8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python

 • 9 Các kiểu xuất dữ liệu

 • 10 Các loại lỗi trong Python

 • 11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn

 • 12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây

 • 13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

 • 14 Các bài tập tự rèn luyện

 • 15 Biểu thức Boolean

 • 16 Biểu thức If

 • 17 Biểu thức if ... else

 • 18 Biểu thức If ... elif lồng nhau

 • 19 Biểu thức pass

 • 20 So sánh số thực trong Python

 • 21 Sử dụng if/else như phép gán

 • 22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần

 • 23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng

 • 24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2

 • 25 Các bài tập tự rèn luyện

 • 26 Vòng while

 • 27 Vòng for

 • 28 câu lệnh break

 • 29 câu lệnh continue

 • 30 Lệnh while/else

 • 31 Lệnh for/else

 • 32 Vòng lặp lồng nhau

 • 33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

 • 34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố

 • 35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương

 • 36 Các bài tập tự rèn luyện

 • 37 Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs

 • 38 Các hàm toán học 2 lượng giác

 • 39 round

 • 40 Time

 • 41 Random

 • 42 exit

 • 43 eval

 • 44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số

 • 45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác

 • 46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

 • 47 Các bài tập tự rèn luyện

 • 48 Khái niệm về hàm

 • 49 Cấu trúc tổng quát của hàm

 • 50 Cách gọi hàm

 • 51 Nguyên tắc hoạt động của hàm

 • 52 Viết tài liệu cho hàm

 • 53 Global Variable

 • 54 Parameter mặc định

 • 55 Lambda Expression

 • 56 Giới thiệu về hàm đệ qui

 • 57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI

 • 58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI

 • 59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci

 • 60 Các bài tập tự rèn luyện

 • 61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

 • 62 Hàm upper, lower -in HOA-thường

 • 63 Hàm căn lề: rjust, ljust, center

 • 64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip

 • 65 Hàm startsWith, endsWith

 • 66 Hàm find, count

 • 67 Hàm format

 • 68 Hàm tách chuỗi

 • 69 Hàm nối chuỗi

 • 70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng

 • 71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi

 • 72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi

 • 73 Các bài tập tự rèn luyện

 • 74 Cách khai báo và sử dụng List

 • 75 Cách duyệt List

 • 76 Gán giá trị cho các phần tử trong List

 • 77 Phương thức insert

 • 78 Phương thức append

 • 79 Phương thức remove

 • 80 Phương thức reverse

 • 81 Phương thức sort

 • 82 Slicing

 • 83 List đa chiều

 • 84 Bài tập rèn luyện-xử lý list

 • 85 Bài tập rèn luyện-xử lý list

 • 86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều

 • 87 Các bài tập tự rèn luyện

 • 88 Vì sao phải lưu tập tin

 • 89 Cách ghi tập tin

 • 90 Cách đọc tập tin

 • 91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm

 • 92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số

 • 93 Các bài tập tự rèn luyện

 • 94 Giới thiệu tkinter

 • 95 Cách tạo cửa sổ với tkinter

 • 96 Các control cơ bản trong tkinter

 • 97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1

 • 98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

 • 99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia

 • 100 Các bài tập tự rèn luyện

 • 101 Project tổng hợp

 • Bài tập cuối khóa

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 700000 đ
Giá cao nhất: 700000 đ
Được cập nhật: 17 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 104
 • Thời lượng 13h 0'
 • Học viên 135
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán