Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế

Khoá học Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế

8 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

498.000 đ498.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế

• Tự viết được hiệu ứng, không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài.

• Có thêm kiến thức lập trình về Front-end và Back-end.

• Cơ sở để tiếp cận công nghệ làm Web mới dựa trên nền tảng JS như Nodejs, Angular Js >2.x.

• Phát triển và quản lý dễ dàng các ứng dụng Web lớn sử dụng TypeScript.

• Làm quen với TypeScript bằng project thực tế.

Nội dung khóa học

 • 001 - Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript

 • 002 - Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

 • 003 - Kiểu dữ liệu string trong type script

 • 004 - Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

 • 005 - Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript

 • 006 - Kiểu dữ liệu Any

 • 007 - Kiểu dữ liệu void trong Typescript

 • 008 - Ép kiểu trong typescript

 • 009 - Tổng kết phần kiểu dữ liệu

 • 010 - Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function

 • 011 - Vì sao phải sử dụng hàm có tham số

 • 012 - Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript

 • 013 - Kiểu function thứ 4 - Function không cần function

 • 014 - Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng

 • 015 - Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

 • 016 - Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng

 • 017 - Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng

 • 018 - Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

 • 019 - Tạo class thế nào

 • 020 - Tạo instance thế nào

 • 021 - Bài tập 2 về class

 • 022 - Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum

 • 023 - Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng

 • 024 - Kế thừa trong typescript - Phần 1

 • 025 - Kế thừa trong typescript - Phần 2

 • 026 - Kế thừa trong typescript - Phần 3

 • 027 - Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không

 • 028 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1

 • 029 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2

 • 030 - Lý thuyết về Accessor trong Typescript

 • 031 - Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập

 • 032 - Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

 • 033 - Sử dụng Abstract Class trong Typescript

 • 034 - Sử dụng Abstract method trong typescript

 • 035 - Cơ bản về Generic trong lập trình typescript

 • 036 - Sử dụng Generic trong class

 • 037 - Generic Class sử dụng trong Typescript

 • 038 - Interface trong lập trình hướng đối tượng

 • 039 - Interface Class sử dụng trong Typescript

 • 041 - Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng

 • 042 - Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng

 • 043 - Xử lý phần HTML cột phải

 • 044 - Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

 • 045 - Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4

 • 046 - Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

 • 047 - Tạo Class

 • 048 - Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

 • 050 - Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

 • 051 - Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

 • 052 - Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng

 • 053 - Cài đặt cơ bản cho ứng dụng

 • 054 - Cài đặt cơ bản trước khi code

 • 055 - Cách tạo file tsconfig-json

 • 056 - Xử lý Constructor

 • 057 - Cách 2 xử lý Constructor

 • 058 - Viết hàm lấy nội dung sản phẩm

 • 059 - Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện

 • 060 - Thao tác với HTML

 • 061 - Phương thức mua hàng

 • 062 - Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

 • 063 - Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML

 • 064 - Viết hàm getSanPhamById

 • 065 - Thao tác với class quản lý giỏ hàng

 • 066 - Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

 • 067 - Viết hàm kiểm tra sản phẩm

 • 068 - Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 • 069 - Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML

 • 070 - Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

 • 073 - Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng

 • 074 - Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 • 075 - Truyền nội dung thông qua HTML

 • 076 - Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

 • 077 - Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện

 • 078 - Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng

 • 079 - Tổng kết

 • Bài tập cuối khóa

 • Tài liệu tải về

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 498000 đ
Giá cao nhất: 498000 đ
Được cập nhật: 10 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 83
 • Thời lượng 12h 0'
 • Học viên 8
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán