Lập trình Visual C# căn bản cho người mới bắt đầu

Khoá học Lập trình Visual C# căn bản cho người mới bắt đầu

  5

604 học viên

Nhà cung cấp

TEDU

0 đ0 đ

Giới thiệu khóa học Lập trình Visual C# căn bản cho người mới bắt đầu

Giới thiệu

Đây là khóa học hướng dẫn các bạn từ những bước căn bản nhất để học ngôn ngữ lập trình C# giúp cho các bạn tự học C# có một lộ trình học C# một cách dễ dàng nhất.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về OOP và .NET Framework

 • Bài 2: Các khái niệm căn bản và viết chương trình đầu tiên

 • Bài 3: Biến và kiểu dữ liệu trong C#

 • Bài 4: Cách chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

 • Bài 5: Các toán tử trong C#

 • Bài 6: Cấu trúc rẽ nhánh trong #

 • Bài 7: Cách sử dụng vòng lặp

 • Bài 8: Đóng gói dữ liệu

 • Bài 9: Cách sử dụng phương thức

 • Bài 10: Kiểu Nullable trong C#

 • Bài 11: Cách sử dụng mảng trong C#

 • Bài 12: Chuỗi và cách sử dụng chuỗi trong C#

 • Bài 13: Kiểu cấu trúc trong C#

 • Bài 14: Khai báo và sử dụng kiểu liệt kê Enum

 • Bài 15: Cách khai báo và sử dụng Class

 • Bài 16: Sử dụng tính chất kế thừa

 • Bài 17: Tính đa hình

 • Bài 18: Nạp chồng toán tử

 • Bài 19: Cách sử dụng Interface

 • Bài 20: Namespace

 • Bài 21: Cách bắt và xử lý ngoại lệ

 • Bài 22: Làm việc với Regular Expression

Nhận xét của học viên

Bạch Ngọc Toàn
Bạch Ngọc Toàn

Khóa học này rất hay


Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 0 đ
Giá cao nhất: 0 đ
Được cập nhật: 11 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: TEDU

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 0
 • Thời lượng Đang cập nhật
 • Học viên 604

Đến nơi bán