LinQ chuyên sâu

Khoá học LinQ chuyên sâu

23 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

700.000 đ700.000 đ

Giới thiệu khóa học LinQ chuyên sâu

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

• Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL

• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Nội dung khóa học

 • 0. Đề cương chi tiết LINQ

 • 1. Giới thiệu về LINQ

 • 2. Hệ sinh thái của LINQ

 • 3. Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

 • 4. Generics

 • 5. Implicitly Typed Variables

 • 6. Object Initializers

 • 7. Anonymous Types

 • 8. Extension Methods

 • 9. Delegate

 • 10. Lambda Expressions

 • 11. Các loại Cú pháp trong LinQ

 • 12. Deferred execution và lazy loading

 • 13. Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

 • 14. Foreach

 • 15. Exists

 • 16. Find

 • 17. FindAll

 • 18. FindIndex

 • 19. FindLast

 • 20. FindLastIndex

 • 21. RemoveAll

 • 22. TrueForAll

 • 23. Select

 • 24. Where

 • 25. OrderBy/OrderByDescending

 • 26. OfType

 • 27. All

 • 28. Any

 • 29. Max, Min

 • 30. FirstOrDefault

 • 31. Skip

 • 32. Skipwhile

 • 33. Take

 • 34. TakeWhile

 • 35. ToArray

 • 36. ToDictionary

 • 37. ToList

 • 38. Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

 • 39. LinQ to SQL là gì

 • 40. Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

 • 41. Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

 • 42. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

 • 43. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

 • 44. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

 • 45. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

 • 46. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

 • 47. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

 • 48. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

 • 49. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

 • 50. Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

 • 51. Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

 • 52. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

 • 53. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

 • 54. Cách lưu mới một Danh mục

 • 55. Cách lưu mới một Sản phẩm

 • 56. Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

 • 57. Cập nhật Sản phẩm

 • 58. Cập nhật Danh mục

 • 59. Xóa một Sản phẩm

 • 60. Xóa một Danh mục

 • 61. Xóa nhiều Sản phẩm

 • 62. Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm

 • 63. Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm

 • 64. Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm

 • 65. Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá

 • 66. Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm

 • 67. Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

 • 68. Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

 • 69. Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

 • 70. Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

 • 71. Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

 • Đánh giá khóa học

 • Khóa học liên quan

 • Bài tập cuối khóa

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 700000 đ
Giá cao nhất: 700000 đ
Được cập nhật: 1 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 75
 • Thời lượng 18h 0'
 • Học viên 23
 • Trình độ: Chuyên sâu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán