Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn

Khoá học Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn

  4,8 (4 đánh giá)

136 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

358.000 đ358.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn

 • Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh.
 • Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm.
 • Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp.
 • Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu.
 • Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh.
 • Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm.
 • Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp.
 • Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu.
 • Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.

Nội dung khóa học

 • Bài 2 Giới thiệu bảng phiên âm quốc tế, khái niệm âm tiết và trọng âm

 • Bài 3 Nguyên âm /i/ and /i:/

 • Bài 4 Nguyên âm /u/ and /u:/

 • Bài 5 Nguyên âm /ʌ/ and /a:/

 • Bài 6 Nguyên âm /ɒ/ and /ɔː/

 • Bài 7 Nguyên âm /ə/ and /ɜː/

 • Bài 8 Nguyên âm /e/ and /æ/

 • Bài 9 Nguyên âm /ɪə/, /ʊə/, /ai/ /ɔɪ/

 • Bài 10 Nguyên âm /əʊ/ /eə/ /aʊ/ /ei/

 • Bài 11 Phụ âm /p/ and /b/

 • Bài 12 Phụ âm /t/ and /d/

 • Bài 13 Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/

 • Bài 14 Phụ âm /k/ and /g/

 • Bài 15 Phụ âm /f/ and /v/

 • Bài 16 Phụ âm /θ/ và /ð/

 • Bài 17 Phụ âm /s/ and /z/

 • Bài 18 Phụ âm /ʃ/ and /ʒ/

 • Bài 19 Phụ âm /m/ /n/ /ŋ/

 • Bài 20 Phụ âm /h/ /l/ /r/

 • Bài 21 Phụ âm /w/ /j/

 • Bài 22 Quy tắc và cách đọc từ đuôi s/es

 • Bài 23 Quy tắc và cách đọc từ đuôi ed

 • Bài 24 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Computer

 • Bài 25 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Saying sorry

 • Bài 26 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Music

 • Bài 27 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Personality

 • Bài 28 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Impressions

 • Bài 29 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Success

 • Bài 30 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to learn English

 • Bài 31 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to get motivated

 • Bài 32 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to make friends

 • Bài 33 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to make someone happy

 • Bài 34 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to think clearly

 • Bài 35 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to be popular

 • Bài 36 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to act like a gentleman

 • Bài 37 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Greetings

 • Bài 38 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Can you say that again?

 • Bài 39 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Giving advice

 • Bài 40 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: What time is it?

 • Bài 41 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: At the supermarket

 • Bài 42 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Asking directions

 • Bài 43 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Taking a vacation

 • Bài 44 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Ordering a meal

 • Bài 45 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: At the post office

 • Bài 46 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: A night at the theater

 • Đánh giá và góp ý khóa học

 • Các khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 298000 đ
Giá cao nhất: 358000 đ
Được cập nhật: 20 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 48
 • Thời lượng 9h 0'
 • Học viên 136
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán