Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z

Khoá học Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z

  4,4 (30 đánh giá)

1758 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

358.000 đ358.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z

 • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động - tiền lương như: Quy định về giao kết hợp đồng lao động, nội dung và hình thức của HĐLĐ, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay những quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, cũng như các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động...
 • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
 • Nắm được các kỹ năng về quản lý và tuyển dụng nhân sự như: Phương pháp xây dựng bản mô tả công việc, lập kế hoạch tuyển dụng, cách tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp, nghệ thuật phỏng vấn ứng viên...ngoài ra còn biết cách soạn thảo thử tuyển dụng (Letter offer) và hợp đồng lao động, cũng như xây dựng các biểu mẫu về nhân sự.
 • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, còn nắm được các thủ tục và cách lập hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work permit) và Thẻ tạm trú (TRC) cho Lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn có thể lập thành thạo bảng chấm công, bảng tính lương, BHXH, thuế TNCN và phiếu thanh toán lương tự động trên Excel.
 • Hiểu về phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH) và hệ thống nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng như hệ thống khai báo và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội IVAN. Thành thạo các nghiệp vụ liên quan đến BHXH-BHYT-BHTN như: Cấp thẻ BHYT hàng năm, báo tăng, giảm lao động, thanh toán ốm đau, thai sản, điều chỉnh mức đóng...
 • Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký mã số thuế người phụ thuộc và cách tính toán thuế TNCN.
 • Đặc biệt người học sẽ có thể tự tạo ra được các file ứng dụng Excel trong quản lý Nhân sự - Chấm công - Tiền lương và  trong quản lý cấp phát đồ dùng văn phòng. Ngoài ra còn nắm được và thành thạo các kỹ năng văn phòng cần thiết khác như: Outlook, gmail, google driver, google form, short link...

Bạn sẽ học được gì ?

 • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động - tiền lương như: Quy định về giao kết hợp đồng lao động, nội dung và hình thức của HĐLĐ, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay những quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, cũng như các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động...
 • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
 • Nắm được các kỹ năng về quản lý và tuyển dụng nhân sự như: Phương pháp xây dựng bản mô tả công việc, lập kế hoạch tuyển dụng, cách tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp, nghệ thuật phỏng vấn ứng viên...ngoài ra còn biết cách soạn thảo thử tuyển dụng (Letter offer) và hợp đồng lao động, cũng như xây dựng các biểu mẫu về nhân sự.
 • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, còn nắm được các thủ tục và cách lập hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work permit) và Thẻ tạm trú (TRC) cho Lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn có thể lập thành thạo bảng chấm công, bảng tính lương, BHXH, thuế TNCN và phiếu thanh toán lương tự động trên Excel.
 • Hiểu về phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH) và hệ thống nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng như hệ thống khai báo và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội IVAN. Thành thạo các nghiệp vụ liên quan đến BHXH-BHYT-BHTN như: Cấp thẻ BHYT hàng năm, báo tăng, giảm lao động, thanh toán ốm đau, thai sản, điều chỉnh mức đóng...
 • Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký mã số thuế người phụ thuộc và cách tính toán thuế TNCN.
 • Đặc biệt người học sẽ có thể tự tạo ra được các file ứng dụng Excel trong quản lý Nhân sự - Chấm công - Tiền lương và  trong quản lý cấp phát đồ dùng văn phòng. Ngoài ra còn nắm được và thành thạo các kỹ năng văn phòng cần thiết khác như: Outlook, gmail, google driver, google form, short link... 

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu khóa học

 • Tài liệu khóa học

 • Bài 1: Các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 • Bài 2: Kỹ năng soạn thảo Công văn

 • Bài 3: Kỹ năng soạn thảo Tờ trình

 • Bài 4: Kỹ năng soạn thảo Thông báo

 • Bài 5: Kỹ năng soạn thảo Quyết định

 • Bài 6: Kỹ năng soạn thảo Giấy ủy quyền

 • Bài 7: Kỹ năng viết biên bản cuộc họp

 • Bài 8: Kỹ năng quản lý công văn, giấy tờ đi và đến

 • Bài 9: Xây dựng bản mô tả công việc

 • Bài 10: Lập kế hoạch tuyển dụng

 • Bài 11: Xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng

 • Bài 12: Tìm kiếm và lựa chọn ứng viên

 • Bài 13: Nghệ thuật phỏng vấn ứng viên

 • Bài 14: Đánh giá quá trình tuyển dụng

 • Bài 15: Kỹ năng soạn thảo thư tuyển dụng (Offer Letter)

 • Bài 16: Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng lao động

 • Bài 17: Kỹ năng lập mẫu biểu giấy xin nghỉ phép

 • Bài 18: Những quy định pháp luật hiện hành về Lao động - Việc làm và chế độ tiền lương cho người lao động

 • Bài 19: Các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp hiện nay

 • Bài 20: Xây dựng Nội quy lao động

 • Bài 21: Xây dựng Quy chế lương thưởng

 • Bài 22: Đăng ký và Báo cáo sử dụng lao động định kỳ theo quy định

 • Bài 23: Xây dựng và đăng ký hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp

 • Bài 24: Tổ chức đối thoại và lập biên bản đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định

 • Bài 25: Thỏa ước lao động tập thể và đăng ký thỏa ước lao động tập thể theo quy định

 • Bài 26: Quản lý lao động và lập sổ quản lý lao động tại Doanh nghiệp theo quy định

 • Bài 27: Thủ tục và các bước lập hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work permit) và Thẻ tạm trú (TRC) cho Lao động nước ngoài

 • Bài 28: Kỹ năng lập Bảng chấm công tự động bằng Excel

 • Bài 29: Lập bảng lương, tính toán tiền lương, BHXH-BHTNLĐ, BNN -BHYT-BHTN và thuế TNCN

 • Bài 30: Kỹ năng lập Phiếu thanh toán lương tự động bằng Excel

 • Bài 31: Những quy định pháp luật hiện hành về chế độ BHXH-BHTNLĐ, BNN -BHYT-BHTN bắt buộc

 • Bài 32: Thủ tục và các bước lập hồ sơ tham gia bảo hiểm lần đầu đối với Doanh nghiệp

 • Bài 33: Tìm hiểu về phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH) và hệ thống nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Bài 34: Tìm hiểm hệ thống khai báo và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội IVAN

 • Bài 35: Nghiệp vụ cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động

 • Bài 36: Nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH-BHTNLĐ, BNN -BHYT-BHTN

 • Bài 37: Nghiệp vụ điều chỉnh mức đóng BHXH-BHTNLĐ, BNN -BHYT-BHTN cho người lao động

 • Bài 38: Nghiệp vụ báo giảm và chốt sổ BHXH cho người lao động

 • Bài 39: Nghiệp vụ thanh toán trợ cấp ốm đau và thai sản cho người lao động

 • Bài 40: Quy trình và thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động khi nghỉ việc

 • Bài 41: Những quy định pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân

 • Bài 42: Đăng ký mã số thuế cá nhân

 • Bài 43: Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

 • Bài 44: Tính thuế thu nhập cá nhân

 • Bài 45: Ứng dụng Excel trong quản lý Nhân sự - Chấm công - Tiền lương

 • Bài 46: Ứng dụng Excel trong quản lý cấp phát đồ dùng văn phòng

 • Bài 47: Kỹ năng sử dụng và viết mail chuyên nghiệp

 • Bài 48: Chèn liên kết (Link) vào Gmail để gửi

 • Bài 49: Hướng dẫn thiết lập và cài đặt Email trên Outlook

 • Bài 50: Hướng dẫn sử dụng Outlook

 • Bài 51: In ấn và bảo mật dữ liệu

 • Bài 52: Tạo kết nối máy in từ máy tính của cá nhân đến máy chủ trong mạng nội bộ

 • Bài 53: Cách tạo file nén và giải nén dữ liệu

 • Bài 54: Cách tạo file có định dạng PDF

 • Bài 55: Chuyển file định dạng PDF sang Word

 • Bài 56: Chuyển file định dạng PDF sang file ảnh

 • Bài 57: Tách trang bất kỳ trong file PDF có nhiều trang

 • Bài 58: Chuyển đổi văn bản từ Font chữ bất kỳ sang Font chữ khác

 • Bài 59: Cách cài đặt thêm Font chữ vào máy tính

 • Bài 60: Cách sử dụng Google Driver

 • Bài 61: Tạo biểu mẩu và thiết lập các khảo sát trực tuyến bằng Google Form

 • Bài 62: Cách tạo short link để chia sẽ

 • Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành

 • Trắc nghiệm cuối khóa

 • Đánh giá và góp ý khóa học

 • Các khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 298000 đ
Giá cao nhất: 358000 đ
Được cập nhật: 8 giờ trước
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 68
 • Thời lượng 13h 0'
 • Học viên 1758
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán