Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Khoá học Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu

  4,5 (2 đánh giá)

170 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

298.000 đ298.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu

 • Nắm vững kiến thức và các nguyên lí kế toán để áp dụng vào công việc.
 • Phân biệt được các loại sổ sách kế toán áp dụng trong công việc.
 • Hiểu về các nghiệp vụ và cách áp dụng các nghiệp vụ kế toán.
 • Có cái nhìn tổng quát về hệ thống chứng từ kế toán.
 • Thuần thục nghiệp vụ tính giá và khấu hao tài sản cố định.
 • Thuần thục sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Nắm vững kiến thức và các nguyên lí kế toán để áp dụng vào công việc.
 • Phân biệt được các loại sổ sách kế toán áp dụng trong công việc.
 • Hiểu về các nghiệp vụ và cách áp dụng các nghiệp vụ kế toán.
 • Có cái nhìn tổng quát về hệ thống chứng từ kế toán.
 • Thuần thục nghiệp vụ tính giá và khấu hao tài sản cố định.
 • Thuần thục sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Phần mềm download

 • Bài 1: Bản chất và đối tượng kế toán

 • Bài 2: Chức năng và nhiệm vụ của kế toán

 • Bài 3: Các yêu cầu và nguyên tắc kế toán

 • Bài 4: Các phương pháp kế toán

 • Bài 5: Tài khoản kế toán và kết cấu của tài khoản kế toán

 • Bài 6: Phân loại tài khoản và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có và số dư của tài khoản kế toán

 • Bài 7: Hệ thống tài khoán kế toán doanh nghiệp Việt nam

 • Bài 8: Phương pháp hiểu và ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 • Bài 9: Phương pháp đối ứng tài khoản và định khoản kế toán

 • Bài 10: Thực hành hạch toán định khoản một số nghiệp vụ phát sinh thực tế

 • Bài 11: Kế toán Tài sản ngắn hạn

 • Bài 12: Kế toán Tài sản dài hạn

 • Bài 13: Kế toán Nợ phải trả

 • Bài 14: Kế toán Vốn chủ sở hữu

 • Bài 15: Kế toán Doanh thu

 • Bài 16: Kế toán chi phí

 • Bài 17: Kế toán Kết quả kinh doanh

 • Bài 18: Tổng quan về Báo cáo tài chính

 • Bài 19: Bảng cân đối kế toán - Phần 1

 • Bài 20: Bảng cân đối kế toán - Phần 2

 • Bài 21: Bảng cân đối kế toán - Phần 3

 • Bài 22: Bảng cân đối kế toán - Phần 4

 • Bài 23: Bảng cân đối kế toán - Phần 5

 • Bài 24: Thực hành lập Bảng cân đối kế toán

 • Bài 25: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Bài 26: Thực hành lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Bài 27: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Bài 28: Thực hành lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Bài 29: Thuyết minh Báo cáo tài chính

 • Bài 30: Thực hành lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

 • Bài 31: Bản chất và nội dung của chứng từ kế toán

 • Bài 32: Trình tự lập và xử lý chứng từ kế toán

 • Bài 33: Phân loại và sử dụng chứng từ kế toán

 • Bài 34: Các loại chứng từ kế toán

 • Bài 35: Thực hành lập một số chứng từ kế toán chủ yếu cho các nghiệp vụ phát sinh

 • Bài 36: Sổ kế toán, mục đích và tác dụng của sổ kế toán.

 • Bài 37: Phân loại sổ kế toán

 • Bài 38: Quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và chữa sổ kế toán

 • Bài 39: Hình thức kế toán

 • Bài 40: Hình thức kế toán Nhật ký chung

 • Bài 41: Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái

 • Bài 42: Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

 • Bài 43: Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ

 • Bài 44: Phương pháp Kế toán hàng tồn kho

 • Bài 45: Phương pháp tính giá thành sản phẩm

 • Bài 46: Tài sản cố định và Phương pháp khấu hao TSCĐ.

 • Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành

 • Tài liệu tải về

 • Bài tập thực hành cuối khóa

 • Đánh giá góp ý khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 298000 đ
Giá cao nhất: 298000 đ
Được cập nhật: 8 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 52
 • Thời lượng 11h 0'
 • Học viên 170
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán