Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

Khoá học Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

30 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

498.000 đ498.000 đ

Giới thiệu khóa học Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

 • Rà soát, phát hiện những SAI PHẠM của Doanh nghiệp trong công tác thực hiện ba Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN.
 • Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai các luật thuế GTGT, TNDN, TNCN.
 • Các GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng ba luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2017 để phục vụ công tác quyết toán Thuế cuối năm.
 • Tối ưu hóa thuế để gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp.
 • Hệ thống hóa các quy định của các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ.
 • Nhận diện được RỦI RO doanh nghiệp đã, đang và sắp ĐỐI MẶT, và cách GIẢM THIỂU RỦI RO. 

Bạn sẽ học được gì ?

 • Rà soát, phát hiện những SAI PHẠM của Doanh nghiệp trong công tác thực hiện ba Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN.
 • Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai các luật thuế GTGT, TNDN, TNCN.
 • Các GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng ba luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2017 để phục vụ công tác quyết toán Thuế cuối năm.
 • Tối ưu hóa thuế để gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp.
 • Hệ thống hóa các quy định của các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ.
 • Nhận diện được RỦI RO doanh nghiệp đã, đang và sắp ĐỐI MẶT, và cách GIẢM THIỂU RỦI RO. 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

 • Bài 3: Rà soát về Chính sách thuế GTGT áp dụng trong năm tài chính 2017

 • Bài 4: Tình huống 1: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hình thức thanh toán ?

 • Bài 5: Tình huống 2: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hình thức thanh toán ?

 • Bài 6: Tình huống 3: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc NCC xuất hóa đơn sai thời điểm ?

 • Bài 7: Tình huống 4: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn sai thuế suất ?

 • Bài 8: Tình huống 5: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn DN bỏ địa điểm kinh doanh ?

 • Bài 9: Tình huống 6: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bên bán chưa kê khai thuế ?

 • Bài 10: Tình huống 7: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn quá thời hạn thanh toán ?

 • Bài 11: Tình huống 8: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí phúc lợi cho người lao động ?

 • Bài 12: Tình huống 9: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với thanh toán bằng tài khoản cá nhân ?

 • Bài 13: Tình huống 10: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?

 • Bài 14: Tình huống 11: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?

 • Bài 15: Tình huống 12: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?

 • Bài 16: Tình huống 13: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành

 • Bài 17: Tình huống 14: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành

 • Bài 18: Tình huống 15: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành

 • Bài 19: Rà soát về Chính sách thuế TNCN áp dụng trong năm tài chính 2017

 • Bài 20: Tình huống 16: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho bản thân

 • Bài 21: Tình huống 17: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

 • Bài 22: Tình huống 18: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

 • Bài 23: Tình huống 19: Sai sót về giảm trừ các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học ?

 • Bài 24: Tình huống 20: Sai sót về các trường hợp làm bản cam kết 02/CK/TNCN ?

 • Bài 25: Tình huống 21: Sai sót về các trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi ?

 • Bài 26: Tình huống 22: Sai sót về Ủy quyền quyết toán thuế TNCN của người lao động ?

 • Bài 27: Tình huống 23: Sai sót về kế toán cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm ?

 • Bài 28: Tình huống 24: Sai sót về các khoản chi phúc lợi, biếu, tặng, hỗ trợ cho người lao động ?

 • Bài 29: Tình huống 25: Sai sót về thu nhập từ trúng trưởng

 • Bài 30: Tình huống 26: Sai sót về thuế TNCN với nhà thầu nước ngoài ?

 • Bài 31: Tình huống 27: Sai sót về thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn ?

 • Bài 32: Tình huống 28: Sai sót về thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán ?

 • Bài 33: Rà soát về Chính sách thuế TNDN áp dụng trong năm tài chính 2017

 • Bài 34: Tình huống 29: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất hàng loạt ?

 • Bài 35: Tình huống 30: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất theo đơn hàng ?

 • Bài 36: Tình huống 31: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất liên tục ?

 • Bài 37: Tình huống 32: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với hợp đồng lao động

 • Bài 38: Tình huống 33: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với hồ sơ người lao động

 • Bài 39: Tình huống 34: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với chi phí thưởng

 • Bài 40: Tình huống 35: Sai phạm về chi phí phúc lợi, hỗ trợ cho người lao động ?

 • Bài 41: Tình huống 36: Sai phạm về các khoản tài trợ, ủng hộ

 • Bài 42: Tình huống 37: Sai phạm về chi phí quảng cáo

 • Bài 43: Tình huống 38: Sai phạm về hàng biếu, tặng khách hàng ?

 • Bài 44: Tình huống 39: Sai phạm ghi nhận các khoản chi phí trích trước ?

 • Bài 45: Tình huống 40: Sai phạm ghi nhận các khoản trích lập dự phòng ?

 • Bài 46: Tình huống 41: Sai phạm ghi nhận các khoản chi phí lãi vay ?

 • Bài 47: Tình huống 42: Sai phạm hạch toán các hóa đơn năm trước ?

 • Bài 48: Tình huống 43: Sai phạm về ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm

 • Bài 49: Tình huống 44: Sai phạm về ghi nhận doanh thu bất thường

 • Bài 50: Tình huống 45: Sai phạm về giao dịch liên kết

 • Tổng kết khóa học

 • Đánh giá khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 498000 đ
Giá cao nhất: 498000 đ
Được cập nhật: 21 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 53
 • Thời lượng 8h 0'
 • Học viên 30
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán