Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

Khoá học Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

  5 (5 đánh giá)

222 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

398.000 đ398.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

 • Nắm bắt cách thức hoạch định chiến lược marketing chuyên nghiệp
 • Nâng cao khả năng quản trị và điều hành chiến lược marketing
 • Thiết lập và tiến hành thực hiện các hành động chiến lược một cách hiệu quả
 • Sử dụng thành công các công cụ giúp triển khai kế hoạch

Bạn sẽ học được gì ?

 • Nắm bắt cách thức hoạch định chiến lược marketing chuyên nghiệp
 • Nâng cao khả năng quản trị và điều hành chiến lược marketing  
 • Thiết lập và tiến hành thực hiện các hành động chiến lược một cách hiệu quả
 • Sử dụng thành công các công cụ giúp triển khai kế hoạch 

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Lịch sử Marketing - P1

 • Bài 1.2: Lịch sử Marketing - P2

 • Bài 1.3: Lịch sử Marketing - P3

 • Bài 1.4: Bản chất Marketing - P1

 • Bài 1.5: Bản chất Marketing - P2

 • Bài 1.6: Các cấp độ Marketing

 • Bài 2.1: Hệ giá trị Marketing

 • Bài 2.2: Quy trình Marketing - Tổng quan

 • Bài 2.3: Quy trình Marketing - Tìm

 • Bài 2.4: Quy trình Marketing - Tạo

 • Bài 2.5: Quy trình Marketing - Tải

 • Bài 2.6: Vai trò của Marketing

 • Bài 3.1: 5 giai đoạn phát triển

 • Bài 3.2: Yếu tố vĩ mô - Gián tiếp - P1

 • Bài 3.3: Yếu tố vĩ mô - Gián tiếp - P2

 • Bài 3.4: Yếu tố vĩ mô - Trực tiếp - P1

 • Bài 3.5: Yếu tố vĩ mô - Trực tiếp - P2

 • Bài 3.6: Sức khỏe doanh nghiệp - Phần thực

 • Bài 3.7: Sức khỏe doanh nghiệp - Phần nội lực - P1

 • Bài 3.8: Sức khỏe doanh nghiệp - Phần nội lực - P2

 • Bài 4.1: Tại sao cần phân khúc

 • Bài 4.2: Cơ sở phân khúc - Nhân khẩu học

 • Bài 4.3: Cơ sở phân khúc - Tâm lý

 • Bài 4.4: Cơ sở phân khúc - Hành vi

 • Bài 4.5: Cơ sở phân khúc - Địa lý

 • Bài 4.6: Chú ý về phân khúc

 • Bài 4.7: Tiêu chí của phân khúc

 • Bài 4.8: Chiến lược phân khúc

 • Bài 4.9: Định lượng hóa phân khúc - P1

 • Bài 4.10: Định lượng hóa phân khúc - P2

 • Bài 5.1: Bắt đầu từ hệ giá trị

 • Bài 5.2: Nhận diện khách hàng

 • Bài 5.3: Hiểu khách hàng - Nhu cầu

 • Bài 5.4: Hiểu khách hàng - Những kích thích vào nhu cầu

 • Bài 5.5: Hiểu khách hàng - Động cơ mua hàng

 • Bài 5.6: Hiểu khách hàng - Hành vi mua hàng

 • Bài 5.7: Tiếp cận khách hàng

 • Bài 5.8: Cách thức nghiên cứu

 • Bài 6.1: Lựa chọn định vị - P1

 • Bài 6.2: Lựa chọn định vị - P2

 • Bài 6.3: Chiến lược định vị - P1

 • Bài 6.4: Chiến lược định vị - P2

 • Bài 6.5: Chiến lược định vị - P3

 • Bài 7.1: Hình thái và cấp độ sản phẩm

 • Bài 7.2: Lựa chọn và giai đoạn phát triển sản phẩm

 • Bài 7.3: Các quyết định về sản phẩm

 • Bài 8.1: Quyết định giá dựa vào chi phí - P1

 • Bài 8.2: Quyết định giá dựa vào chi phí - P2

 • Bài 8.3: Quyết định giá dựa vào định vị

 • Bài 8.4: Quyết định giá cụ thể

 • Bài 8.5: Quyết định giá dựa vào sự thay đổi

 • Bài 9.1: Cấp độ kênh phân phối

 • Bài 9.2: Mục tiêu kênh phân phối

 • Bài 9.3: Tiêu chí chọn kênh phân phối

 • Bài 9.4: Các loại kênh phân phối - P1

 • Bài 9.5: Các loại kênh phân phối - P2

 • Bài 10.1: Mục tiêu truyền thống - P1

 • Bài 10.1: Mục tiêu truyền thống - P2

 • Bài 10.2: Thông điệp và kênh - P1

 • Bài 10.2: Thông điệp và kênh - P2

 • Bài 10.3: Tổ hợp truyền thông - P1

 • Bài 10.3: Tổ hợp truyền thông - P2

 • Bài 10.4: Kế hoạch truyền thông - P1

 • Bài 10.4: Kế hoạch truyền thông - P2

 • Ebook Template

 • Trắc nghiệm cuối khóa

 • Đánh giá khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 398000 đ
Giá cao nhất: 398000 đ
Được cập nhật: 15 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 68
 • Thời lượng 8h 0'
 • Học viên 222
 • Trình độ: Chuyên sâu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán