Trọn bộ giao tiếp tiếng Anh và hoàn thiện bốn kỹ năng: NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

Khoá học Trọn bộ giao tiếp tiếng Anh và hoàn thiện bốn kỹ năng: NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

  5

Học viên: Đang cập nhật

Nhà cung cấp

UNICA

Dùng Mã giảm giá sẽ còn

1.500.000 đ900.000 đ

Xem video

Giới thiệu khóa học Trọn bộ giao tiếp tiếng Anh và hoàn thiện bốn kỹ năng: NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

Học tiếng Anh và thực hành chúng thế nào để đạt HIỆU QUẢ CAO NHẤT?

Đây có phải VẤN ĐỀ của bạn?

 • Tôi đang vật vã để thành thạo 4 KỸ NĂNG mãi không được
 • Tôi thấy tiếng Anh khó và có rất nhiều TỪCẤU TRÚC phải nhớ nên mỗi lần học tôi lại thấy rất mệt và căng thẳng.
 • Tôi biết rất nhiều TỪ TIẾNG ANH nhưng tại sao tôi vẫn không thể nghe được người bản xứ nói gì?
 • Tôi có thể học được rất nhiều TỪ MỚI cùng một lúc, nhưng chỉ 1, 2 ngày sau hoặc 1 tuần sau không động đến là tôi quên luôn
 • Tôi học TỪ VỰNG NGỮ PHÁP rất tốt nhưng khi nói vẫn bị sai cấu trúc ngữ pháp.
 • Tôi đã HỌC TIẾNG ANH trong rất nhiều năm nhưng khi gặp người nước ngoài tôi vẫn không thể làm cho họ hiểu tôi đang nói gì?
 • Khi NÓI CHUYỆN bằng tiếng Anh, tôi mất rất nhiều thời gian để nghĩ sau đó mới nói ra được thì lại không được lưu loát.
 • Tôi có thể nói tiếng Anh về các CHỦ ĐỀ CƠ BẢN nhưng chưa biết cách để nâng cao vốn tiếng Anh của mình…

Khóa học "Trọn bộ tiếng Anh giao tiếp và hoàn thiện 4 kỹ năng" CỰC KỲ PHÙ HỢP với bạn. Vì sao?

Bởi vì khóa học “Trọn bộ tiếng Anh giao tiếp và hoàn thiện 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT sẽ giúp bạn nắm chắc 4 KỸ NĂNG quan trọng nhất trong tiếng Anh, hệ thống lại kiến thức vốn có một cách KHOA HỌC phục vụ học tập và làm việc qua các bài luyện viết email, thành lập đoạn hội thoại dựa trên các chủ đề CỰC KỲ THÔNG DỤNG chỉ trong vòng 29 giờ đông hồ.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: How to write an email to a friend - Part 1: Listening

 • Bài 2: How to write an email to a friend - Part 2: Speaking

 • Bài 3: How to write an email to a friend - Part 3: Grammar

 • Bài 4: A special day - Part 1: Listening

 • Bài 5: A special day - Part 2: Speaking

 • Bài 6: A special day - Part 3: Grammar

 • Bài 7: An Lac Lower Secondary School - Part 1: Listening

 • Bài 8: An Lac Lower Secondary School - Part 2: Speaking

 • Bài 9: An Lac Lower Secondary School - Part 3: Grammar

 • Bài 10: Vinabrita School - Part 1: Listening

 • Bài 11: Vinabrita School - Part 2: Speaking

 • Bài 12: Vinabrita School - Part 3: Grammar

 • Bài 13: PLC Sydney School - Part 1: Listening

 • Bài 14: PLC Sydney School - Part 2: Speaking

 • Bài 15: PLC Sydney School - Part 3: Grammar

 • Bài 16: My new school - Part 1: Listening

 • Bài 17: My new school - Part 2: Speaking

 • Bài 18: My new school - Part 3: Grammar

 • Bài 19: A look inside - Part 1: Listening

 • Bài 20: A look inside - Part 2: Speaking

 • Bài 21: A look inside - Part 3: Grammar

 • Bài 22: My new apartment - Part 1: Listening

 • Bài 23: My new apartment - Part 2: Speaking

 • Bài 24: My new apartment Part 3: Grammar

 • Bài 25: My grandparents' house - Part 1 - Listening

 • Bài 26: My grandparents' house - Part 2 - Speaking

 • Bài 27: My grandparents' house - Part 3 - Grammar

 • Bài 28: Crazy house hotel - Part 1: Listening

 • Bài 29: Crazy house hotel - Part 2: Speaking

 • Bài 30: Crazy house hotel -Part 3: Grammar

 • Bài 31: Nick's parents room - Part 1: Listening

 • Bài 32: Nick's parents room - Part 2: Speaking

 • Bài 33: Nick's parents room - Part 3: Grammar

 • Bài 34: My town house - Part 1: Listening

 • Bài 35: My town house - Part 2: Speaking

 • Bài 36: My town house - Part 3: Grammar

 • Bài 37: My new friend - Part 1: Listening

 • Bài 38: My new friend - Part 2: Speaking

 • Bài 39: My new friend - Part 3: Grammar

 • Bài 40: My best friend Part 1: Listening

 • Bài 41: My best friend Part 2: Speaking

 • Bài 42: My best friend Part 3: Grammar

 • Bài 43: My friend's future plans - Part 1: Listening

 • Bài 44: My friend's future plans - Part 2: Speaking

 • Bài 45: My friend's future plans - Part 3: Grammar

 • Bài 46: What are you doing at the weekend? - Part 1: Listening

 • Bài 47: What are you doing at the weekend? - Part 2: Speaking

 • Bài 48: What are you doing at the weekend? - Part 3: Grammar

 • Bài 49: My first day at Superb Summer Camp - Part 1: Listening

 • Bài 50: My first day at Superb Summer Camp - Part 2: Speaking

 • Bài 51: My first day at Superb Summer Camp - Part 3: Grammar

 • Bài 52: My first day at Superb Summer Camp - Part 4: Listening

 • Bài 53: My first day at Superb Summer Camp - Part 5: Speaking

 • Bài 54: My first day at Superb Summer Camp - Part 6: Grammar

 • Bài 55: My mother - Part 1: Listening

 • Bài 56: My mother - Part 2: Speaking

 • Bài 57: My mother - Part 3: Grammar

 • Bài 58: My grandmother - Part 1: Listening

 • Bài 59: My grandmother - Part 2: Speaking

 • Bài 60: My grandmother - Part 3: Grammar

 • Bài 61: I love my new school - Part 1: Listening

 • Bài 62: I love my new school - Part 2: Speaking

 • Bài 63: I love my new school - Part 3: Grammar

 • Bài 64: What are you doing? - Part 1: Listening

 • Bài 65: What are you doing? - Part 2: Speaking

 • Bài 66: What are you doing? - Part 3:Grammar

 • Bài 67: The way to Tan Ky house? - Part 1: Listening

 • Bài 68: The way to Tan Ky house? - Part 2: Speaking

 • Bài 69: The way to Tan Ky house? - Part 3: Grammar

 • Bài 70: I am having a great time - Part 1: Listening

 • Bài 71: I am having a great time - Part 2: Speaking

 • Bài 72: I am having a great time - Part 3: Grammar

 • Bài 73: City tours - Part 1: Listening

 • Bài 74: City tours - Part 2: Speaking

 • Bài 75: City tours - Part 3: Grammar

 • Bài 76: The suburbs of Da Nang city - Part 1: Listening

 • Bài 77: The suburbs of Da Nang city - Part 2: Speaking

 • Bài 78: The suburbs of Da Nang city - Part 3: Grammar

 • Bài 79: Where is the supermarket - Part 1: Listening

 • Bài 80: Where is the supermarket - Part 2: Speaking

 • Bài 81: Where is the supermarket - Part 3: Grammar

 • Bài 82: Natural wonders of Australia - Part 1: Listening

 • Bài 83: Bài 28: Natural wonders of Australia - Part 2: Speaking

 • Bài 84: Bài 28: Natural wonders of Australia - Part 3: Grammar

 • Bài 85: Bài 29: Natural wonders of Australia - Part 4: Listening

 • Bài 86: Bài 29: Natural wonders of Australia - Part 5: Speaking

 • Bài 87: Bài 29: Natural wonders of Australia - Part 6: Grammar

 • Bài 88: Bài 30: The hottest country in the world - Part 1: Listening

 • Bài 89: Bài 30: The hottest country in the world - Part 2: Speaking

 • Bài 90: Bài 30: The hottest country in the world - Part 3: Grammar

 • Bài 91: Bài 31: A mountain range - Part 1: Listening

 • Bài 92: Bài 31: A mountain range - Part 2: Speaking

 • Bài 93: Bài 31: A mountain range - Part 3: Grammar

 • Bài 94: Bài 32: Travel Tips - Part 1: Listening

 • Bài 95: Bài 32: Travel Tips - Part 2: Speaking

 • Bài 96: Bài 32: Travel Tips - Part 3: Grammar

 • Bài 97: Bài 33: Vietnam's most beautiful natural wonder - Part 1: Listening

 • Bài 98: Bài 33: Vietnam's most beautiful natural wonder - Part 2: Speaking

 • Bài 99: Bài 33: Vietnam's most beautiful natural wonder - Part 3: Grammar

 • Bài 100: Bài 34: Hue is the oldest city in Central Viet Nam - Part 1: Listening

 • Bài 101: Bài 34: Hue is the oldest city in Central Viet Nam - Part 2: Speaking

 • Bài 102: Bài 34: Hue is the oldest city in Central Viet Nam - Part 3: Grammar

 • Bài 103: Bài 35: Family travel - Part 1: Listening

 • Bài 104: Bài 35: Family travel - Part 2: Speaking

 • Bài 105: Bài 35: Family travel - Part 3: Grammar

 • Bài 106: Bài 36: Tet - Busiest time of the year - Part 1: Listening

 • Bài 107: Bài 36: Tet - Busiest time of the year - Part 2: Speaking

 • Bài 108: Bài 36: Tet - Busiest time of the year - Part 3: Grammar

 • Bài 109: Bài 37: Tet celebration - Part 1: Listening

 • Bài 110: Bài 37: Tet celebration - Part 2: Speaking

 • Bài 111: Bài 37: Tet celebration - Part 3: Grammar

 • Bài 112: Bài 38: Tet is coming - Part 1: Listening

 • Bài 113: Bài 38: Tet is coming - Part 2: Speaking

 • Bài 114: Bài 38: Tet is coming - Part 3: Grammar

 • Bài 115: Bài 39: How to welcome the New Year in the USA - Part 1: Listening

 • Bài 116: Bài 39: How to welcome the New Year in the USA - Part 2: Speaking

 • Bài 117: Bài 39: How to welcome the New Year in the USA - Part 3: Grammar

 • Bài 118: Bài 40: How to welcome the New Year in China - Part 1: Listening

 • Bài 119: Bài 40: How to welcome the New Year in China - Part 2: Speaking

 • Bài 120: Bài 40: How to welcome the New Year in China - Part 3: Grammar

 • Bài 121: Bài 41: What should children do at Tet - Part 1: Listening

 • Bài 122: Bài 41: What should children do at Tet - Part 2: Speaking

 • Bài 123: Bài 41: What should children do at Tet - Part 3: Grammar

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 900000 đ
Giá cao nhất: 1400000 đ
Được cập nhật: 7 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: UNICA

Mã giảm giá UNICA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 123
 • Thời lượng 29h 35'
 • Học viên Đang cập nhật
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 20k khi thanh toán online
 • Mã giảm giá đặc biệt:

  SOSANHGIAKHOAHOC

  (Được nhập tự động)

Đến nơi bán