Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khoá học Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  5 (1 đánh giá)

39 học viên

Nhà cung cấp

KYNA

498.000 đ498.000 đ

Giới thiệu khóa học

 • Nắm chắc kiến thức về thuế thu nhập cá nhân.
 • Rà soát, phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp trong công tác thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 • Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai phạm về thuế thu nhập cá nhân.
 • Biết tổng hợp số liệu từ bảng lương 12 tháng và lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chỉ trong một nốt nhạc.
 • Hệ thống hóa các quy định của sắc thuế thu nhập cá nhân.
 • Các giải pháp khắc phục những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng thuế TNCN để phục vụ công tác quyết toán thuế thành công.

Bạn sẽ học được gì ?

 • Nắm chắc kiến thức về thuế thu nhập cá nhân.
 • Rà soát, phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp trong công tác thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân. 
 • Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai phạm về thuế thu nhập cá nhân. 
 • Biết tổng hợp số liệu từ bảng lương 12 tháng và lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chỉ trong một nốt nhạc. 
 • Hệ thống hóa các quy định của sắc thuế thu nhập cá nhân.
 • Các giải pháp khắc phục những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng thuế TNCN để phục vụ công tác quyết toán thuế thành công. 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

 • Bài 3: Văn bản pháp luật hướng dẫn thuế TNCN

 • Bài 4: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

 • Bài 5: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Bài 6: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Bài 7: Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

 • Bài 8: Những hiểu lầm phổ biến về Mã số thuế TNCN

 • Bài 9: Khác biệt có MST và không có MST

 • Bài 10: Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

 • Bài 11: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh

 • Bài 12: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm

 • Bài 13: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học

 • Bài 14: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ

 • Bài 15: Điều kiện để được làm bản cam kết 02/CK-TNCN

 • Bài 16: Thời điểm làm bản cam kết 02/CK-TNCN

 • Bài 17: Tình huống 1: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi

 • Bài 18: Tình huống 2: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm

 • Bài 19: Tình huống 3: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm

 • Bài 20: Tình huống 4: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai

 • Bài 21: Tình huống 5: Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế

 • Bài 22: Tình huống 6: Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế

 • Bài 23: Tình huống 7: Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tinnsh vào thu nhập chịu thuế

 • Bài 24: Tình huống 8: Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ

 • Bài 25: Tình huống 9: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm

 • Bài 26: Tình huống 10: Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty

 • Bài 27: Tình huống 11: Sai phạm về lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế TNCN 10%

 • Bài 28: Tình huống 12: Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

 • Bài 29: Tình huống 13: Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

 • Bài 30: Tình huống 14: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc

 • Bài 31: Tình huống 15: Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng

 • Bài 32: Tình huống 16: Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN

 • Bài 33: Tình huống 17: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ

 • Bài 34: Tình huống 18: Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng

 • Bài 35: Tình huống 19: Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN

 • Bài 36: Tình huống 20: Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ

 • Bài 37: Tình huống 21: Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm

 • Bài 38: Tình huống 22: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới

 • Bài 39: Tình huống 23: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ

 • Bài 40: Tình huống 24: Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản

 • Bài 41: Tình huống 25: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán

 • Bài 42: Tình huống 26: Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty

 • Bài 43: Tình huống 27: Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế

 • Bài 44: Tình huống 28: Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi

 • Bài 45: Tình huống 29: Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN

 • Bài 46: Tình huống 30: Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN

 • Bài 47: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm

 • Bài 48: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN

 • Tài liệu

 • Bài 49: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động

 • Bài 50: Tổng kết khóa học

 • Đánh giá khóa học

 • Khóa học liên quan

Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá

Lịch sử giá

Giá thấp nhất: 498000 đ
Giá cao nhất: 498000 đ
Được cập nhật: 9 giờ trước
 • Hiện tại đang là giá thấp nhất, bạn có muốn mua ngay? Đến nơi bán
 • Bạn đang chờ giá tốt hơn ?. Sử dụng 2 cách nhận thông báo bên dưới nhé

Từ trình duyệt

Trình duyệt không hỗ trợ

Từ email

Đăng ký nhận thông báo thất bại

Đăng ký nhận thông báo thành công

Hủy đăng ký thông báo thất bại

Hủy đăng ký thông báo thành công

Xin vui lòng nhập đúng định dạng email

Bạn đang gặp lỗi khi sử dụng ?. Báo cáo tại đây

Nguồn: KYNA

Mã giảm giá KYNA

Tính năng khóa học

 • Bài giảng 53
 • Thời lượng 8h 0'
 • Học viên 39
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Sở hữu mãi mãi
 • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
 • Cấp chứng nhận hoàn thành

Đến nơi bán